Chrzanów - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

WYNIKI NABORÓW

........................................................................................................

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze ds. Dróg i Płatnego Parkowania Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wynik naboru na wolne stanowisko pracy Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Referenta w Biurze Promocji I Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie przy Ul. Oświęcimskiej 9
Podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Finansowo – Budżetowym w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko: referent do spraw administracji w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach
Wynik naboru na wolne stanowisko pracy referenta do spraw administracji w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Młodszego Referenta w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - 31.10.2014
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Młodszego Referenta w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - 3.10.14
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE FUNDUSZY POMOCOWYCH i INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA W WYDZIALE FUNDUSZY POMOCOWYCH I INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE
Wynik - Naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Wynik - Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wynik nabóru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wynik - stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wynik - młodszy referent w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Podatków Lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim W Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Stanowisko: Głównego Księgowego w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie na pełny etat (1/1)
Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim z siedzibą przy Al. Henryka 20 w Chrzanowie
Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie – 1 etat

Wynik nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. targowiska
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora w wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Dróg w Wydziale Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Referacie Dróg w Wydziale Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru w zakresie sieci wod.- kan, c.o. gaz w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Technicznego
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. targowiska w wymiarze 1 etatu w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie – 3/4 etatu
Wyniki naboru z dnia 31 stycznia 2012r. na wolne stanowisko pracy: Kierownik działu Czynszów Windykacji w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Wyniki naboru z dnia 23 stycznia 2012 na wolne stanowisko pracy: Księgowy w dziale Czynszów Windykacji w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Wyniki naboru z dnia 16 stycznia 2012r. na wolne stanowisko pracy: Kierownik działu Czynszów Windykacji w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Informacja o Wynikach naboru na stanowisko Starszego Referenta w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy radcy prawnego Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Biura ds. Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko do działu księgowości
Wynik naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w MZZK w Chrzanowie
Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Głównego Księgowego w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie na pełny etat (1/1)

Nabór na dwa wolne stanowiska pracy radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w wymiarze 1/2 etatu w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Spraw Społecznych w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Referacie Wymiaru i Rachunkowości Podatków i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Nabór na wolne stanowiko pracy młodszego referenta w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Stanowisko pracy audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w MZZK w Chrzanowie
Nabór na stanowisko inspektora nadzoru. inst. wod-kan. gaz., c.o. w MZZK w Chrzanowie
Młodszy referent w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Referent w Referacie Promocji i Rozwoju w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Referent administracyjny w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Kierownik Działu Technicznego w Miejskim Zarządzie Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Referent w Biurze ds. Funduszy Pomocowych i Strategii Gminy w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Kierownik Działu Technicznego Miejskiego Zarządzu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Stanowisko kierownicze na Kierownika Działu Opłat Czynsz. i Windykacji w MZZK Chrzanów
Dwa wolne stanowiska pracy w Biurze ds. Funduszy Pomocowych i Strategii Gminy w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w Sekcji Świadczeń
III Nabór na wolne stanowisko pracy- Referent w Dziale Organizacyjnym w Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
Wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Stanowisko urzędnicze insp. nadzoru w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w MZZK w Chrzanowie
Stanowisko urzędnicze insp. d/s eksploatacji w MZZK w Chrzanowie
Stanowisko urzędnicze insp. nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w MZZK w Chrzanowie
Wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Wolne stanowisko urzędnicze: kasjer w Krytej Pływalni w Chrzanowie
II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta w Dziale Organizacyjnym w Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko Referenta w Sekcji Księgowości w Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Głównego Księgowego - II
Stanowisko Referenta w Sekcji Księgowości w Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
Referenta w Dziale Organizacyjnym w Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie.

Stanowisko pracy podinspektora w Biurze Kontroli Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr l z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Chrzanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Gimnazjum Nr l w Chrzanowie: REFERENT SZKOLNY (1/2 ETATU)
Nabór na stanowisko pracy podinspektora na ½ etatu w Wydziale Spraw Społecznych w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wolne stanowisko pracy: pełny etat - Podinspektor do spraw księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowo - Budżetowym w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Stanowisko referenta w Referacie Wymiaru Rachunkowości, Podatków i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Finansowo - Budżetowym w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wolne stanowisko pracy w Referacie Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Referacie Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Referent Administracyjny w Sekcji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - informatyk III
Stanowisko pracy w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Zastępca Kierownika w Urzędzie Stanu Cywilnego
Wolne stanowisko pracy w Referacie Informacji Publicznej, Informatyki i Promocji w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Młodszy referent w Wydziale Spraw Społecznych w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego
Młodszy referent w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Referent w Dziale Księgowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Kierownika Działu Organizacyjnego MZZK Chrzanów
Stanowisko pracy w Wydziale Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko inspektora nadzoru w MZZK (2)
Stanowisko pracy w referacie do Spraw Regulacji Stanu Prawnego oraz Windykacji w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
Dyrektor Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Główny Księgowy

Archiwum
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS