Chrzanów - URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik: Mirosława Stawarz
Aleja Henryka 30 – Pałac Ślubów

tel. 32 75 85 196

tel. 32 75 85 195

tel/fax. 32 623 36 33 

 

e-mail: usc@chrzanow.pl

 

Zadania szczegółowe obejmują:


1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw, zgonów.
2. Wykonywanie czynności związanych ze szczególnymi wypadkami rejestracji stanu cywilnego tj.:
a) odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
b) wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
3. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji dotyczących:
a) sprostowania błędu w akcie,
b) uzupełnienie aktu stanu cywilnego
c) odtworzenia aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
d) administracyjnej zmiany imion i nazwisk.
4. Wykonywanie czynności związanych z:`
a) unieważnieniem aktu stanu cywilnego,
b) odtwarzaniem i ustaleniem treści aktu stanu cywilnego przez Sąd.
5. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
6. Przyjmowaniem oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński – w formie uroczystej.
7. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
9. Przyjmowanie oświadczeń o:
a) uznaniu dziecka,
b) powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
c) o nadaniu nazwiska męża matki dziecka.
10. Wykonywanie czynności związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości z tym związanych.
11. Sporządzanie testamentów.
12. Prowadzenie rejestrów i archiwum aktów stanu cywilnego.
13. Udostępnianie ksiąg stanu cywilnego.
14. Odnotowywanie odpisów orzeczeń sądowych stanowiących podstawę  wpisu do ksiąg stanu cywilnego.
15. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie – Prawo o aktach  stanu cywilnego, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i innych przepisach związanych oraz w konwencjach i umowach międzynarodowych
16. Sporządzanie zestawień statystycznych.
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS