Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
OSTRZEŻENIE POGODOWE

Urząd Miejski w Chrzanowie Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych ostrzega o przewidywanych zjawiskach / zagrożeniach:

OSTRZEŻENIE POGODOWE
DOBRY START 300+
MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI NARODZIN DZIECKA ONLINE
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
SPACEROWNIK PO CHRZANOWIE
SZKOLENIE DLA LEKARZY
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ UMKS PMOS W CHRZANOWIE
OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2018 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
kultura
ŚWIĘTO WSI – POGORZYCKA SIELANKA

28 lipca 2018 roku w Pogorzycach na boisku LKS i UKS „Pogorzanka” odbędzie się święto wsi. Start – godzina 15.00.

ŚWIĘTO WSI – POGORZYCKA SIELANKA
PROMOCJA PRZEWODNIKA „CHRZANÓW ŚLADAMI HISTORII. PODRÓŻ PO MIEJSCACH PAMIĘCI KULTURY ŻYDOWSKIEJ”
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA ROKU
„ZABYTKI Z KULTURĄ”! WAKACYJNY KONKURS NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA I TVP KULTURA
IX FESTIWAL MUZYCZNY DIALOG KULTUR
MIASTO CHRZANÓW W ZASOBACH LWOWSKICH ARCHIWÓW I BIBLIOTEK
PIKNIK NA MEDAL
HERB GRODU ROZSTRZYGNIĘTY
„I ŚWIĘTOJAŃSKIE BAJANIE, CZYLI CHRZANOWSKA BAJECZNICA"
POŻYTECZNE WAKACJE 2018
sport
CHRZANOWSKIE WARSZTATY NORDIC WALKING

14 lipca odbyły się kolejne warsztaty Nordic Walking.

CHRZANOWSKIE WARSZTATY NORDIC WALKING
WARSZTATY NORDIC WALKING
GALA SPORTU
PMDK „SNAJPER” LOK CHRZANÓW MISTRZEM POLSKI W WIELOBOJU OBRONNYM
XIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KUBUSIA PUCHATKA
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W PŁYWANIU DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH
RELACJA Z I RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI DNIA MATKI
VI RODZINNY RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KĄCKICH LASÓW I STAWÓW
IV Świętojański Rajd Rowerowy
XIV RAJD ROWEROWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
pozostałe
PROJEKT BO JAK NIE MY TO KTO 2

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. Bo jak nie my to kto II

PROJEKT BO JAK NIE MY TO KTO 2
WSPARCIE DORADCZE I FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
FORMOWANIA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PODZIĘKOWANIA DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZANOWIE
NOWY CENNIK BILETÓW NA CABAŃSKĄ FALĘ
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W CHRZANOWIE ZMODERNIZOWANA
WERNISAŻ WYSTAWY PORTRET MIASTA
SZKOLENIE W CHRZANOWIE DLA WNIOSKODAWCÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – PODDZIAŁANIE 4.2 EKO - PRZEDSIĘBIORSTWA
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
PAPUGA MA GOŚCIA - SPEKTAKL MUZYCZNY
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Kulturalny Chrzanów
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.