Chrzanów - Witamy w Miejskim Serwisie Informacyjnym Chrzanowa

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ WYSTAWY, TAK SZYBKO ODCHODZĄ

2013-04-22

Każda wystawa w galerii „Na Styku”, to propozycja ciekawej interpretacji świata, innej wizji naszego tutaj, innej  próby artystycznego pojednania materii z duchem. Każda wystawa to jak nowa, kolejna  księga białych ścian, zapisywanych twórczym talentem, geniuszem artystów. Galeria to nie stateczne muzeum, w niej bowiem wszystko ciągle płynie; jedną wystawę zastępuje kolejna, a kolejną następna, a tak chciałoby się zatrzymać wszystkie – na zawsze. Niedawno żegnaliśmy fotografie Jakuba Byrczka, obrazy  i rzeźby prof. Bronisława Chromego, ceramiki Marity Benke Gajdy oraz jej córek – Weroniki i Jadwigi, twórczość rodziny Sieków, grafikę Katarzyny Skuczyńskiej, malarstwo  Stanisława Wywioła, a dzisiaj witamy  rzeźby, rysunki i medale  prof. Czesława Dźwigaja. No cóż, musimy się z tym jakoś pogodzić, bo zmienność jest istotą świata i tego nie zmienimy.  Więc cieszmy się dziełami profesora, pobędą jeszcze w galerii do końca maja. Nie będzie zatem dużym nietaktem  zaapelować do Państwa,  parafrazując słynny tekst księdza Twardowskiego -   śpieszmy się kochać wystawy, tak szybko odchodzą.

 

Nowa wystawa rodziła się w środę, poprzedzającą dzień wernisażu. Profesor Czesław Dźwigaj osobiście nadzorował prace, precyzyjnie realizując zamierzoną aranżację. Wszystkie dzieła znalazły swoje właściwe miejsce, tak aby razem stworzyć spójną całość, pełną antycznej harmonii. Przed obiektem MOKSiR-u stanęła rzeźba „Totus Tuus”, już od progu witając ciepło każdego przybysza, zapraszając na wystawę. Rzeźba jest częścią cyklu ośmiu realizacji zainspirowanych osobą Jana Pawła II.

 

Natomiast w galerii można zobaczyć rzeźby kameralne z cykli Dante Alighieri”, „Lęki i Nadzieje” oraz „Pory roku”, medale, modele bramy do Panteonu Narodowego w Krakowie, a także rysunki ze zbiorów: „Elegie”, „Bramy Jerozolimy”, „Legendy Krakowa”,„Miasta-rzeźby”, „Postaci”, oraz z najnowszego cyklu, rodzącego się, „Cytaty z Lekcji umierania”. Oczywiście, to tylko wybrane przykłady. Twórczość monumentalną egzemplifikuje kilka miniatur pomników poświęconych Janowi Pawłowi II, w Krakowie i Rzymie, oraz pomnika w krakowskim Parku Strzeleckim pamięci Ignacego Jana Paderewskiego. 

 

Ceremoniał otwarcia wystawy odbył się 16 kwietnia, gromadząc liczną rzeszę wielbicieli talentu Profesora. Zanim jednak  galeria otworzyła swoje podwoje, zaproszono wszystkich do sali odczytowej, w której odbyła się projekcja filmu o Artyście. Wcześniej jednak Jan Smółka – dyr. MOKSiR serdecznie powitał wszystkich gości, przybliżając zebranym twórczy dorobek prof. Dźwigaja. Natomiast Antoni Dobrowolski przeczytał wiersz Profesora „Artyści”, w którym autor zawarł swoje artystyczne credo, stwierdzając, że współczesna sztuka przeżywa poważny kryzys i pilnie potrzebuje naprawy, lekarstwa – powrotu do źródeł, do antycznego ładu i harmonii, do BOSKIEGO porządku. Prezentowany film również był utrzymany w podobnym tonie. Twórczość artysty została zderzona z pomysłami niektórych twórców, reprezentujących współczesne kierunki w sztuce, różne ruchy artystyczne, tendencje i manifesty. To, zdaniem prof. Dźwigaja, w większości nie jest sztuką, jest dziwnym tworem, „ symfonią pełną zaduchu, splątanej cierniami ziemi”- jak pisze w wierszu.


Potem przybyłych na wernisaż zaproszono do galerii, w której Profesor już osobiście, opowiedział o wystawie, o prezentowanych eksponatach – ubolewając, że miał trudny wybór, aby w niewielkim wnętrzu pokazać dorobek kilkudziesięciu lat twórczości.


 - „Dlatego taki tytuł wystawie  nadałem, „Pars pro toto”, część zamiast całości, precyzyjnie te części wybierając, dokonując świadomej selekcji. To było niełatwe zadanie, aby z tysięcy prac wybrać kilkadziesiąt, i żeby one opowiedziały o moich osiągnięciach w miarę wyczerpująco” – powiedział prof. Dźwigaj, na zakończenie interesującej opowieści, o swoich twórczych dokonaniach.


Podczas wernisażu odbyło się również losowanie 32 tomów poezji Profesora, pięknie wydanych w postaci albumów, bogato ilustrowanych ręką autora. Wszyscy obdarowani ustawili się później w długiej kolejce po autografy.

 

PARS PRO TOTO – to wybrane przykłady z okresu czterdziestoletniej twórczości  Czesława Dźwigaja, profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kierującego tamtejszą Pracownią Rzeźby w Ceramice, i profesora Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku (Słowacja), autora ponad stu pomników, w tym licznych realizacji poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, ponad sześciuset medali, kilkudziesięciu mniejszych form rzeźbiarskich, licznych popiersi i tablic pamięci, autora cykli autonomicznych rysunków i obrazów, drzwi monumentalnych do świątyń, kilkuset witraży i polichromii, elementów wystroju wnętrz sakralnych i kompleksowych ich aranżacji. W kraju i za granicą,(między innymi w Argentynie, Australii, Kanadzie, Niemczech, Liechtensteinie, Hiszpanii, Portugalii, USA na Litwie i Słowacji, we Włoszech i Francji).


 Ponadto autora licznych wypowiedzi o sztuce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sakralnej publikowanych w periodykach i prezentowanych podczas sympozjów, a częściowo zebranych między innymi w książce „Dotrzeć do wiary widzącej”, a także wierszy, które ukazały się albumowych w tomach poetyckich: „Poezje wybrane 19870-2010” i „Dziesięć dziesiątek za rok 2010”.

 

Galeria

Antoni DobrowolskiPowrót


Podziel się:Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS