Chrzanów - INWESTYCJE GMINNE

INWESTYCJE GMINNE


REMONT DACHU ORAZ ADAPTACJA PODDASZA REMIZY OSP W PŁAZIE 

Gmina Chrzanów otrzymała środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Remont dachu remizy OSP w Płazie. Adaptacja poddasza remizy OSP w Płazie". Projekt miał na celu wymianę poszycia dachowego budynku OSP co pozwoliło na adaptację części poddasza na świetlicę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, gdzie będzie mieścić się siłownia i sprzęt komputerowy. Pomieszczenie będzie wykorzystywane również jako sala szkoleniowa. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 20 lipca 2009 roku. Prace zostały zakończone 14 września 2009 roku.

Więcej

UL. RODAKOWSKIEGO
W ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg na os. domków jednorodzinnych Kąty II” w roku 2009 gmina wybudowała ul. Rodakowskiego.
Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni 430 m 2 wraz z wjazdami z kostki brukowej oraz poboczami tłuczniowymi. Wykonawcą robót była firma BUDO-EKO-STAL Sp. z o.o. z Chrzanowa, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano w dniu 25 maja na kwotę 120 463,64 zł.

Inwestycja została zakończona.

CMENTARZ PARAFIALNY

Gmina Chrzanów rozbuduje cmentarz parafialny przy ul. Marchettiego. Będzie on powiększony o 1,32 ha w stronę autostrady A – 4.

Dane charakterystyczne:
- powierzchnia kwater – 8 686,7 m 2
- groby pojedyncze – 1 156 szt.
- groby rodzinne – 578 szt.
- urny (kolumbarium) w miejscu obecnego muru ogrodzeniowego – 320 szt.

17 września 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym EFEKT II Zbigniew Poznański z Libiąża.

Wartość umowy  wynosi 1 075 443,17 zł.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 30 października 2010 roku.

 

Zobacz na mapie

UL. WRZOSOWA
Program obejmuje remont nawierzchni na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Grabowej, wymianę nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie do 5 metrów oraz wykonanie odwodnień i wjazdów do budynków. Gmina Chrzanów podpisała umowę na wykonanie remontu z firmą  BITUMIK Sp. z o.o. PPHU Chrzanów, na kwotę 138 tys.

WINDA
Wychodząc naprzeciw niepełnosprawnym oraz osobom starszym, jeszcze w tym roku, w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie,w bocznej klatce schodowej budynku zostanie zainstalowana winda. 
Charakterystyka: przeszklona winda będzie miała cztery przystanki, będzie zatrzymywać się na każdym piętrze łącznie z piwnicą gdzie znajduje się archiwum urzędowe, pomieści maksymalnie 8 osób.
14 sierpnia 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą- P.U.H. WIWRA W. PILAWA z Warszawy na zaprojektowanie i wykonanie windy.

Wartość umowy wynosi 394 060 zł.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 grudnia 2009 r.
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS