Chrzanów - PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA W CHRZANOWIE

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA W CHRZANOWIE


Państwowa Szkoła  Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
ul. Mickiewicza 12
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 623 38 51
http://www.psm-chrzanow.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chrzanowie powstała w 1963 roku jako filia Państwowej Szkoły Muzycznej I-stopnia w Oświęcimiu.

System edukacji artystycznej, do której należy podstawowy (I-szy) stopień chrzanowskiej szkoły oparty jest na naborze uczniów drogą badania uzdolnień muzycznych. Nauka prowadzona jest w dwóch działach: dla dzieci młodszych 6 lat (od 6 roku życia), dla dzieci starszych 4 lata (od 10 roku życia). Obecnie są to następujące klasy instrumentalne: fortepian, skrzypce, akordeon, wiolonczela, gitara, flet,

klarnet, saksofon, trąbka. W tym zakresie nauka prowadzona jest indywidualnie.

Klasy są zgrupowane w następujące sekcje: fortepianową, instrumentów dętych i akordeonu, instrumentów smyczkowych i gitary. Zajęcia grupowe to tzw. przedmioty ogólnomuzyczne ze specjalizacją danego działu oraz zespoły kameralne lub chór w zależności od możliwości instrumentalnych i wokalnych.

Obecnie stan uczniów wynosi 181 (liczba zależna od planu finansowego MKiDN). Ilość chętnych średnio ok. 100 osób. Od początku istnienia w szkole uczyło się 1903 uczniów.

Oprócz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, szkoła jest ośrodkiem oddziaływań kulturotwórczych dla środowiska. Koncertowali i gościli w niej tacy wielcy artyści jak: Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Kaja Danczowska, Józef Stompel, Andrzej Jasiński, Janina Garścia i inni. Aktywność szkoły w tym zakresie wzrosła i od 1992 r. organizowane są stale wieczory kolęd w szkole, w kościołach, koncerty i recitale w MOKSiR, w sali USC, wyjazdy zagraniczne m.innymi koncerty w Wiedniu, koncerty galowe na zakończenie roku szkolnego, koncerty dla szkół, koncerty w ramach Dni Chrzanowa, w ramach Festiwalu w Wygiełzowie, z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, audycje dla przedszkoli, instytucji kulturalnych itp. Szkoła jest organizatorem regionalnych przesłuchań wiolonczelowych, warsztatów makroregionalnych. Ostatnia inicjatywa to Chrzanowskie Spotkania Młodych Instrumentalistów poświęcone pamięci Janiny Garści organizowane od 2006 roku.

 

Szkoła szczyci się absolwentami, którzy kontynuują naukę w wyższym stopniu. Średnio jest to 5 osób rocznie. Z sondaży wynika, że jest ich już około 90-ciu, niektórzy z nich są obecnie pedagogami szkoły.
Szkoła współpracowała i współpracuje z innymi szkołami tego typu w województwie i regionie ( np. szkoły średnie w Krakowie, Chorzowie, Katowicach) - wymieniając doświadczenia.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej (DZ.U.Nr.13, poz.117), przychylając się do wniosku rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, Minister Kultury Waldemar Dąbrowski nadał dnia 1 października 2003 r. Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Chrzanowie imię Janiny Garści. Uroczyste nadanie imienia szkole zbiegło się w czasie z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz z obchodami jubileuszu 40-lecia istnienia placówki.

Nauka gry na instrumentach prowadzona jest w cyklu 6-cio i 4-letnim w następujących klasach:


Fortepian: od 6-9 lat
Skrzypce: od 6-9 lat
Wiolonczela: 6 - 9 lat
Gitara: od 6 lat
Akordeon: od 6 lat
Flet: od 8 lat
Klarnet: od 8 lat
Trąbka: od 8 lat
Saksofon: od 8 lat
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP

 

 

  Dla Turystów
  Dla Przedsiębiorców
  Dla Rolników

  Banki, bankomaty
  Bezpłatny internet
  Gastronomia
  Noclegi
  Opłaty bez prowizji
  Posłowie i Senatorowie
  Religia
  TAXI

  Książki telefoniczne
  Rozkład jazdy PKP
  Rozkład jazdy PKS Kraków
  Słowniki językowe
  Darmowe programy
  Masz głos, masz wybór
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

  Rewir dzielnicowych
  Telefony alarmowe
  Defibrylatory na terenie gminy

  Apteki
  Hospicjum
  Przychodnie zdrowia
  Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  Telefony dyżurne
  Prawa pacjenta

  Żłobek
  Przedszkola Samorządowe
  Szkoły Podstawowe
  Publiczne Gimnazja
  Zespoły Szkół
  Szkoły Ponadgimnazjalne
  Szkoły Wyższe
  Państwowa Szkoła Muzyczna w Chrzanowie
  Inne szkoły i ośrodki edukacyjne
  Poradnie
  Kuratorium

  Powiatowy Urząd Pracy
  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
  Urząd Skarbowy
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Pomoc społeczna
  Sądownictwo i Prokuratura
  Urzędy Pocztowe
  Inne

  Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Stowarzyszenia
  Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
  Jednostki terenowe stowarzyszeń
  Fundacje
  Organizacje Pożytku Publicznego
  BISLETTER - Biuletyn dla Małopolskich Organizacji PozarządowychCMS by LIOOSYS