Chrzanów - Z MIASTA

85. lecie Fabloku

0000-00-00

Podczas uroczystości 85. lecia Fabloku wręczony został dla zakładu medal "Za zasługi dla rozwoju miasta i ziemi chrzanowskiej". Wniosek w tej sprawie złożyła Obywatelska Wspólnota Samorządowa Powiatu Chrzanowskiego.          Znaczenie i wpływ "FABLOKU" na rozwój Chrzanowa i ziemi chrzanowskiej.

Chrzanowska Fabryka Lokomotyw od chwili powstania aż do dnia dzisiejszego należy do firm, które wywarły największy wpływ na nasze miasto. "FABLOK" jest nierozerwalnie związany i utożsamiany z Chrzanowem.
         W pierwszym roku po odzyskaniu niepodległości rząd polski zdecydował o wybudowaniu właśnie w Chrzanowie "Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. - FABLOK". Statut spółki został zarejestrowany 22. maja 1919 r. Fabryka powstała na terenach zakupionych przez akcjonariuszy od Gminy Chrzanów i osób prywatnych. Podstawą wybudowania fabryki była umowa z rządem polskim na dostarczenie w przeciągu 10 lat 1200 lokomotyw dla kolei państwowych. Od początku "FABLOK" podjął współpracę techniczną z austriacką firmą "Steg" oraz uczelniami technicznymi, głównie Uniwersytetem Warszawskim. Pierwszą lokomotywą wyprodukowaną w "FABLOKU" był parowóz serii Tr 21. Miało to miejsce 7. kwietnia 1924 r. W "FABLOKU" oprócz lokomotyw produkowano pługi do odśnieżania, walce i rozrywacze drogowe, urządzenia do holowników morskich oraz parowozy wąsko-torowe i lokomotywy motorowo-elektryczne. "FABLOK" od początku zatrudniał wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników. W 1927 r. pracowało tam ponad 1000 osób (w tym ponad 100 inżynierów, techników i urzędników), a tuż przed wybuchem II wojny światowej zatrudnienie w "FABLOKU" wzrosło do 1386 pracowników. Szczególnym okresem, gdzie praca w "FABLOKU" była bardzo ceniona, był czas kryzysu gospodarczego przełomu lat dwudziestych i trzydziestych. Mimo znacznych zwolnień, dla wielu rodzin w regionie chrzanowskim, praca w Fabryce Lokomotyw w tym okresie, gwarantowała godziwe warunki życia.
         Przed wojną firma "FABLOK" bardzo dbała o warunki bytowe i rozwój społeczno-kulturalny swoich pracowników. Fabryka wybudowała dla własnych robotników na Koloni Rospontowa 190 mieszkań oraz kilkadziesiąt domów, pomagała też wynajmować mieszkania w mieście. Założyła w tzw. Kolonii Robotniczej koedukacyjną ochronkę dla 74 dzieci pracowników "FABLOKU" oraz zorganizowała w 1926 r. stowarzyszenie kulturalno-oświatowe i sportowe. Ponadto dbając o życie religijno-duchowe załogi wspierała w latach 30-tych XX w. budowę kościoła parafialnego Matki Boskiej Ostrobramskiej na Rospontowej.
         Ważnym wydarzeniem dla Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie, zaraz po powstaniu, były odwiedziny prezydent Polski Ignacego Mościckiego. Natomiast znaczącym osiągnięciem "FABLOKU" w okresie międzywojennym było zdobycie w 1937 r. na Światowej Wystawie w Paryżu nagrody za nowatorski typ parowozu.
          Tuż przed II wojną światową "FABLOK" został uznany jako zakład zbrojeniowy. W czasie II wojny światowej fabryka nadal produkowała lokomotywy dając pracę ponad 3300 osobom. Co ciekawe, niemieckie kierownictwo fabryki występowało o zwolnienia z obozów jenieckich byłych pracowników "FABLOKU" jako niezbędnych w procesie produkcyjnym fachowców. Wielu pracowników "FABLOKU" w czasie okupacji prowadziło działalność konspiracyjną i sabotażową, co skutecznie i boleśnie odbijało się na niemieckiej gospodarce wojennej. Na terenie "FABLOKU" działało też jedno z nielicznych w tym czasie "Towarzystwo Sportowo-Oświatowe Fablok".
        Po wojnie, "FABLOK" rozpoczął działalność produkcyjną od pierwszych dni po przejściu frontu, od razu też, bo 6. marca 1945 r. otwarta została przy Fabryce Lokomotyw pierwszy w mieście, 3-letnia, zawodowa Szkoła Mechaniczna. Pięć lat później przy "FABLOKU" powstało natomiast Technikum Mechaniczno-Elektryczne. W latach 1955-1956 oddano do użytku Dom Kultury Fabryki Lokomotyw. Obiektem użyteczności publicznej, ważnym również dla miasta, był z kolei przyzakładowy żłobek przy Fabryce Lokomotyw otwarty w 1963 r.

Pracownicy "FABLOKU" twórczo włączyli się w przemiany polskiego sierpnia 1980 roku. Wielu robotników podjęło aktywną działalność w związku zawodowym NSZZ "S", troszcząc się o sprawy pracownicze, a zarazem upominając o podstawowe dla narodu wartości.
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie przez cały okres swego istnienia wyprodukowała ponad 10 500 sztuk różnego typu lokomotyw dla polskiego odbiorcy, jak i na rynki zagraniczne wielu krajów świata.
Po przełomie 1989 r. firma "FABLOK", z uwagi na spadek przewozów towarowych i brak zapotrzebowania ze strony PKP, musiała zaprzestać produkcji lokomotyw i dostosować swoje funkcjonowanie do nowej rzeczywistości oraz nowych wyzwań. W latach dziewięćdziesiątych własnymi siłami przeprowadzono w "FABLOKU" głęboką restrukturyzację produktową, rynkową, finansową i kosztową. W wyniku podjętych działań uzyskano szereg niezbędnych certyfikatów, w tym ISO 9001 (1999 r.), pozyskując nowe wyroby i rynki zbytu w Niemczech i Austrii, gdzie aktualnie sprzedaje się ok. 60 % produkcji zakładu, dla jednych z największych w świecie producentów maszyn budowlanych, tj. firm "GROVE" i "TEREX".
Równolegle z restrukturyzacją produktowo-rynkową, która spowodowała wzrost przychodów, przeprowadzono restrukturyzację finansową w ramach bankowego postępowania ugodowego, dostosowano zatrudnienie do uzasadnionego ekonomicznie poziomu oraz sprzedano zbędny majątek firmy, obniżając koszty. Istotnym elementem procesu restrukturyzacji były zmiany właścicielskie, w wyniku, których, zgodnie z wolą załogi, pakiet większościowy "FABLOKU" jest w rękach spółki pracowniczej "FABLOK".
          Synergia tych działań spowodowała, że pomimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych, "FABLOK" - w przeciwieństwie do wielu innych firm w naszym regionie - nie uciekając się nigdy do zwolnień grupowych, wyszedł zwycięsko z okresu transformacji gospodarczej.
Aktualnie, będąc największym zakładem produkcyjnym Chrzanowa, "FABLOK" daje zatrudnienie ponad 800 mieszkańcom ziemi chrzanowskiej, co w sytuacji 20% bezrobocia w tym regionie, jest sprawą nie do przecenienia.
W swoich planach rozwojowych "FABLOK" zamierza dalej inwestować i rozwijać współpracę zarówno z krajami Unii Europejskiej, jak i z krajowymi partnerami z branży taboru szynowego, kontynuując tym samym chlubną 85-letnią tradycję i przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju Chrzanowa i całego regionu.
Oprac. Zbigniew MazurPowrót


Podziel się:Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS