Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
DOBRY START 300+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że będzie realizował program  - „Dobry start” tj. 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

DOBRY START 300+
MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI NARODZIN DZIECKA ONLINE
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
SPACEROWNIK PO CHRZANOWIE
SZKOLENIE DLA LEKARZY
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ UMKS PMOS W CHRZANOWIE
OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2018 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
TAK BLISKO - 4 KROKI DO ALEI HENRYKA
kultura
HERB GRODU ROZSTRZYGNIĘTY

XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA został rozstrzygnięty. Gala rozdania laurów poetyckich odbyła się w klubie STARA KOTŁOWNIA MOKSiR Chrzanów, 26 maja 2018 r.

HERB GRODU ROZSTRZYGNIĘTY
„I ŚWIĘTOJAŃSKIE BAJANIE, CZYLI CHRZANOWSKA BAJECZNICA"
POŻYTECZNE WAKACJE 2018
FILMOWE WAKACJE Z MOKSIR
„W ŚREDNIOWIECZNYM CHRZANOWIE”
KRWAWA NIEDZIELA W 1943 ROKU NA WOŁYNIU – GENEZA I PRZEBIEG
SPACERY BADAWCZE W RAMACH PROJEKTU „TAK BLISKO – CZTERY KROKI DO ALEI HENRYKA"
DZIEŃ TECHNIKI KOLEJOWEJ I SPACEROWNIK PO CHRZANOWIE
LITERATURA TO KOBIETA - WYSTAWA
GŁOSOWANIE – FILMY NA KINO PLENEROWE 2018
sport
PMDK „SNAJPER” LOK CHRZANÓW MISTRZEM POLSKI W WIELOBOJU OBRONNYM

W dniach 16-17.06. br. na obiektach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym.

PMDK „SNAJPER” LOK CHRZANÓW MISTRZEM POLSKI W WIELOBOJU OBRONNYM
XIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KUBUSIA PUCHATKA
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W PŁYWANIU DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH
RELACJA Z I RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI DNIA MATKI
VI RODZINNY RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KĄCKICH LASÓW I STAWÓW
IV Świętojański Rajd Rowerowy
XIV RAJD ROWEROWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
ZAWODY WĘDKARSKIE
Wodny Tor Przeszkód Aquaglide
VI RODZINNY RAJD ROWEROWY
pozostałe
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W CHRZANOWIE ZMODERNIZOWANA

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie informuje o zakończeniu przebudowy instalacji biogazowej na oczyszczalni w Chrzanowie.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W CHRZANOWIE ZMODERNIZOWANA
WERNISAŻ WYSTAWY PORTRET MIASTA
SZKOLENIE W CHRZANOWIE DLA WNIOSKODAWCÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – PODDZIAŁANIE 4.2 EKO - PRZEDSIĘBIORSTWA
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
PAPUGA MA GOŚCIA - SPEKTAKL MUZYCZNY
PAKIET DLA ŚREDNICH MIAST WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
PROJEKT CHCIEĆ TO MÓC
„GOTUJ PO HISZPAŃSKU III”
OFICJALNE SPOTKANIE DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH
MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Kulturalny Chrzanów
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.