Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
SPACEROWNIK PO CHRZANOWIE

Gmina Chrzanów wspólnie z wydawnictwem Agora S.A. organizują 17 czerwca br. spacer po Chrzanowie. Wezmą w nim udział czytelnicy wydawnictwa, którzy przyjadą z Krakowa również z mieszkańcami i sympatykami miasta. Zapraszamy do poznania jego barwnej historii, zabytków.

SPACEROWNIK PO CHRZANOWIE
SZKOLENIE DLA LEKARZY
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ UMKS PMOS W CHRZANOWIE
OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2018 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
TAK BLISKO - 4 KROKI DO ALEI HENRYKA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - BRAK NUMERU PESEL W CEIDG
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
kultura
„W ŚREDNIOWIECZNYM CHRZANOWIE”

Muzeum w Chrzanowie zaprasza na Wakacje w Muzeum, w dniach 2.07.-13.07.2018. Interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W programie zajęcia plastyczne, zabawy, zwiedzanie Muzeum.

„W ŚREDNIOWIECZNYM CHRZANOWIE”
KRWAWA NIEDZIELA W 1943 ROKU NA WOŁYNIU – GENEZA I PRZEBIEG
SPACERY BADAWCZE W RAMACH PROJEKTU „TAK BLISKO – CZTERY KROKI DO ALEI HENRYKA"
DZIEŃ TECHNIKI KOLEJOWEJ I SPACEROWNIK PO CHRZANOWIE
LITERATURA TO KOBIETA - WYSTAWA
GŁOSOWANIE – FILMY NA KINO PLENEROWE 2018
IX FESTIWAL MUZYCZNY DIALOG KULTUR
„KARTKI Z DZIEJÓW CHRZANOWA. W ŚREDNIOWIECZU I NOWOŻYTNOŚCI”
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ROMANEM MADEJSKIM
DNI TECHNIKI KOLEJOWEJ W CHRZANOWIE
sport
PMDK „SNAJPER” LOK CHRZANÓW MISTRZEM POLSKI W WIELOBOJU OBRONNYM

W dniach 16-17.06. br. na obiektach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Wieloboju Obronnym.

PMDK „SNAJPER” LOK CHRZANÓW MISTRZEM POLSKI W WIELOBOJU OBRONNYM
XIV TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR KUBUSIA PUCHATKA
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W PŁYWANIU DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH
RELACJA Z I RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI DNIA MATKI
VI RODZINNY RAJD ROWEROWY SZLAKIEM KĄCKICH LASÓW I STAWÓW
IV Świętojański Rajd Rowerowy
XIV RAJD ROWEROWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
ZAWODY WĘDKARSKIE
Wodny Tor Przeszkód Aquaglide
VI RODZINNY RAJD ROWEROWY
pozostałe
WERNISAŻ WYSTAWY PORTRET MIASTA

W sobotę, 30.06.2018 r., zapraszamy na wernisaż wystawy projektu "Portret Miasta". Wernisaż odbędzie się w parku miejskim przy Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich. 

WERNISAŻ WYSTAWY PORTRET MIASTA
SZKOLENIE W CHRZANOWIE DLA WNIOSKODAWCÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – PODDZIAŁANIE 4.2 EKO - PRZEDSIĘBIORSTWA
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
PAPUGA MA GOŚCIA - SPEKTAKL MUZYCZNY
PAKIET DLA ŚREDNICH MIAST WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
PROJEKT CHCIEĆ TO MÓC
„GOTUJ PO HISZPAŃSKU III”
OFICJALNE SPOTKANIE DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH
MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ - REKRUTACJA
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
wtorek
19 czerwca
środa
20 czerwca
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Kulturalny Chrzanów
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.