EDUKACJA

INFORMACJE OGŁOSZENIA

Dyżur wakacyjny dla dzieci

23 maja 2023
Przyjęcie na dyżur wakacyjny obejmuje dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny można składać w terminie od 01.06.2023 r. do 07.06.2023 r.
w wybranej placówce.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW ( do pobrania na stronie internetowej wybranej placówki):

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny
  2. Oświadczeń w celu przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach / oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi przedszkola / szkoły. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola / oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług cateringowych zawartej pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a obecnym dostawcą żywienia.

O przyjęciu / nie przyjęciu dziecka do przedszkola / szkoły  na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora drogą mailową lub telefonicznie.

 

 

DYŻURY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 2023

L.p.

DYŻUR

Nazwa placówki

1.

03.07. – 14.07.2023 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

 

 

 

2.

03.07. - 21.07.2023 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie

3.

Przedszkole Samorządowe Nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie

4. 

Przedszkole Samorządowe  w Płazie

5.

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie

6.

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach

 

 

 

7.

24.07. - 11.08.2023 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie

8.

Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie

9.

Przedszkole Samorządowe im. Św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie

 

 

 

10.

14.08. - 31.08.2023 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie

11.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie

12.

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie

13.

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

14.

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie