Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
Archiwum aktualności
Archiwum aktualności z podziałem na lata
2022 2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007
2006 2005
Archiwum aktualności w roku 2022
Archiwum aktualności - styczeń 2022 Archiwum aktualności - luty 2022 Archiwum aktualności - marzec 2022
Archiwum aktualności - kwiecień 2022 Archiwum aktualności - maj 2022 Archiwum aktualności - czerwiec 2022
Archiwum aktualności - lipiec 2022 Archiwum aktualności - sierpień 2022 wrzesień 2022 - brak archiwalnych aktualności
październik 2022 - brak archiwalnych aktualności listopad 2022 - brak archiwalnych aktualności grudzień 2022 - brak archiwalnych aktualności
Archiwum aktualności w roku 2005
styczeń 2005 - brak archiwalnych aktualności luty 2005 - brak archiwalnych aktualności marzec 2005 - brak archiwalnych aktualności
kwiecień 2005 - brak archiwalnych aktualności maj 2005 - brak archiwalnych aktualności czerwiec 2005 - brak archiwalnych aktualności
lipiec 2005 - brak archiwalnych aktualności Archiwum aktualności - sierpień 2005 Archiwum aktualności - wrzesień 2005
Archiwum aktualności - październik 2005 Archiwum aktualności - listopad 2005 Archiwum aktualności - grudzień 2005
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Chrzanów 3D
Kanał You Tube Kanał RSS

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chrzanów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, adres Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań spoczywających na Gminie lub Burmistrzu na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą przez okres określony przepisami prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.