Realizowane projekty

  • Klub Brydża Sportowego

    Klub Brydża Sportowego LCK ATUT realizuje projekt „Lato z brydżem”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Lokalnego Programu Grantowego Gminy Chrzanów.