Sołectwo Płaza

Wieś umiejscowiona jest na południowy wschód od Chrzanowa, w obrębie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, na pagórkach Garbu Tenczyńskiego zwanego tutaj Blokiem Płaziańskim. Graniczy z sołectwami Pogorzyce, Bolęcin, Regulice oraz Wygiełzów. Najwyższym punktem w obrębie Bloku Płazy jest Płaska Góra, położona kilkaset metrów na południowy wschód od centrum Płazy Górnej. Dolna część miejscowości położona jest malowniczo w dolinie Płazianki. Jej strome lessowe zbocza wspinające się terasami pokryte są lasami, uprawnymi polami oraz domostwami do których dojechać można wąskimi, krętymi i bardzo stromymi drogami.

R. Wall 20.05 (62) (Custom).jpeg [443.50 KB]

Więcej informacji