Sołectwo Źrebce

Jest to XIX-wieczna wieś o charakterze przydrożnym, przysiółek Pogorzyc powstały w sąsiedztwie zakładu wapienniczego. Obecnie przeważa zabudowa o charakterze podmiejskim.

Więcej informacji