Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

Od 1 marca 2019 r. rusza rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
ŻAŁOBA NARODOWA PO ŚMIERCI PREMIERA JANA OLSZEWSKIEGO
OSTRZEŻENIE POGODOWE
REORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE
WSPIERAJ LOKALNIE 1%
IV POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ
OTWARTY KONKURS OFERT
DEFIBRYLATORY NA TERENIE GMINY CHRZANÓW
WSPARCIE DLA CHRZANOWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
kultura
76. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W CHRZANOWIE

W dniu 18 lutego 2019 r. odbędą się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę likwidacji getta w Chrzanowie.

76. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W CHRZANOWIE
LUTY W BIBLIOTECE
RUSZYŁA CHRZANOWSKA LOKOMOTYWA ARTYSTYCZNA!
HARCERSKA ZIMA W MIEŚCIE 2019 RELACJA
DZIECI AFRYKI
GDZIEŚ W CHRZANOWSKIM POWIECIE
PIECZENIE ZIEMNIAKÓW PO CABAŃSKU
BEZ GRANIC - konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży
KAWIARNIA NAUKOWA
ZMARŁ PREZYDENT GDAŃSKA PAWEŁ ADAMOWICZ
sport
ZAKOŃCZENIE SEZONU LODOWISKA

Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. w Chrzanowie informuje, że z uwagi na zakończenie sezonu dnia 3 marca lodowisko, które znajduje się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie zostanie zamknięte.

ZAKOŃCZENIE SEZONU LODOWISKA
AKTYWNE „FERIE NA SPORTOWO” W CHRZANOWIE
FINAŁY MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI U-16 W FUTSALU
STYPENDIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
NAGRODY SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
WYRÓŻNIENIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
DOŁĄCZ DO KADRY SPORTOWEJ AKADEMII VEOLIA!
JESIENNE OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
pozostałe
ANGIELSCY SZACHIŚCI W CHRZANOWIE

W dniach 20-25.02.2019 r. grupa 12 młodych angielskich szachistów z opiekunami kolejny raz będzie uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu szachistów w Chrzanowie i w Trzebini.

ANGIELSCY SZACHIŚCI W CHRZANOWIE
PREZENTACJA GENERATORA OFERT WITKAC
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHRZANOWIE
ANKIETA
ZAWIADOMIENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019
WARSZTATY RODZIC WRACA DO PRACY
DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
PROJEKT SZKOŁA TRENERÓW PROCESU WSPOMAGANIA
PROGRAM AZOTANOWY
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
czwartek
21 lutego
piątek
22 lutego
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.