Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
ŻAŁOBA NARODOWA PO ŚMIERCI PREMIERA JANA OLSZEWSKIEGO

Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową w związku ze śmiercią premiera Jana Olszewskiego. Będzie ona obowiązywać od 15.02.2019 r. do 16.02.2019 r. do godziny 19:00.

ŻAŁOBA NARODOWA PO ŚMIERCI PREMIERA JANA OLSZEWSKIEGO
OSTRZEŻENIE POGODOWE
REORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W CHRZANOWIE
WSPIERAJ LOKALNIE 1%
IV POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ
OTWARTY KONKURS OFERT
DEFIBRYLATORY NA TERENIE GMINY CHRZANÓW
WSPARCIE DLA CHRZANOWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU
kultura
76. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W CHRZANOWIE

W dniu 18 lutego 2019 r. odbędą się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę likwidacji getta w Chrzanowie.

76. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA W CHRZANOWIE
LUTY W BIBLIOTECE
RUSZYŁA CHRZANOWSKA LOKOMOTYWA ARTYSTYCZNA!
HARCERSKA ZIMA W MIEŚCIE 2019 RELACJA
DZIECI AFRYKI
GDZIEŚ W CHRZANOWSKIM POWIECIE
PIECZENIE ZIEMNIAKÓW PO CABAŃSKU
BEZ GRANIC - konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży
KAWIARNIA NAUKOWA
ZMARŁ PREZYDENT GDAŃSKA PAWEŁ ADAMOWICZ
sport
AKTYWNE „FERIE NA SPORTOWO” W CHRZANOWIE

Klub Sportowy „Kościelec” Chrzanów zorganizował w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Chrzanów otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne „Ferie na Sportowo 2019”.

AKTYWNE „FERIE NA SPORTOWO” W CHRZANOWIE
FINAŁY MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI U-16 W FUTSALU
STYPENDIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
NAGRODY SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
WYRÓŻNIENIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
DOŁĄCZ DO KADRY SPORTOWEJ AKADEMII VEOLIA!
JESIENNE OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
JUŻ ZA NAMI SPACER PO ZDROWIE – ZAPROŚ SWOJEGO LEKARZA!
pozostałe
KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Kapliczki Małopolski 2019” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego. W tym roku pula środków przeznaczona na powyższy cel wynosi 750 tys. zł.

 

Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego).

KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019
WARSZTATY RODZIC WRACA DO PRACY
DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
PROJEKT SZKOŁA TRENERÓW PROCESU WSPOMAGANIA
PROGRAM AZOTANOWY
KOMUNIKAT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE
OGŁOSZENIE LISTY ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
KOMUNIKAT NT. UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ
PROGRAM "RÓWNAĆ SZANSE 2019"
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA AKTYWISTÓW I GRUP NIEFORMALNYCH
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
sobota
16 lutego
niedziela
17 lutego
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.