Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
SARS-CoV-2
informacje
ZAKOŃCZENIE DYSTRYBUCJI MASECZEK

Zakończyła się dystrybucja maseczek.Łącznie wydano ponad 18.000 pakietów. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w ich kompletowanie i roznoszenie - przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Osiedlowych, Radnym Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz wolontariuszom.

Adresy, do których nie dotarła  przesyłka można podawać w wiadomości na profilu Gminy Chrzanów na Facebooku oraz mailowo na adres promocja@chrzanow.pl lub pod numerem telefonu 32 7585-144. 

ZAKOŃCZENIE DYSTRYBUCJI MASECZEK
OTWARCIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
DYSTRYBUCJA KOŃCOWEJ PARTII MASECZEK
DYSTRYBUCJA KOLEJNEJ PARTII MASECZEK - AKTUALIZACJA
FUNKCJONOWANIE URZĘDÓW OD 22 KWIETNIA 2020 R.
RUSZYŁA DYSTRYBUCJA MASECZEK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA
LIKWIDACJA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
CHRZANOWSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA
PRZEDŁUŻONY TERMIN OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW
kultura
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020 - RELACJA

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zakończyła kolejną edycję TYGODNIA BIBLIOTEK 2020 pod hasłem: ZASMAKUJ W BIBLIOTECE.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020 - RELACJA
DZIEŃ BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZA
ZASMAKUJ W BIBLIOTECE W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK
KONKURS - CHEMIA W ŚWIĘTA
BITWA REGIONÓW - KONKURS POTRAW REGIONALNYCH - TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 30 KWIETNIA
CHRZANOWSKI DZIEŃ KOBIET 2020 - RELACJA
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA
WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WERNISAŻ WYSTAWY PT. „WIOSNA. MIĘDZY SACRUM A PROFANUM”
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET
sport
OGÓLNOPOLSKIE INDYWIDUALNE I RODZINNE GRAND PRIX W SZACHACH

Po rozegraniu pierwszego turnieju 7 marca 2020 w Szkole Podstawowej w Balinie zawody zostały zawieszone. W związku z brakiem możliwości rozgrywania zawodów szachowych w formie bezpośrednich spotkań Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 18 maja 2020 wyraził zgodę na kontynuację Cyklu Zawodów Ogólnopolskie Indywidualne i Rodzinne Grand Prix w Szachach o Puchar KS Chess in Chrzanów w formie online.

OGÓLNOPOLSKIE INDYWIDUALNE I RODZINNE GRAND PRIX W SZACHACH
MIĘDZYSZKOLNE TURNIEJE SZACHOWE ONLINE
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
XVII CHRZANOWSKI BIEG SYLWESTROWY ZAKOŃCZYŁ SEZON BIEGOWY 2019
WYRÓŻNIENIA SPORTOWE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
NAGRODY SPORTOWE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
STYPENDIA SPORTOWE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA INFORMUJE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
WYNIKI KONKURSU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
BOISKO W STELLI OFICJALNIE OTWARTE
pozostałe
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ ROLNIKÓW
ARIMR - OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MIJA 8 CZERWCA
POMOC DLA UCZESTNIKÓW ZAWIESZONYCH ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH I AKTYWIZACYJNYCH
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
ZAWIESZENIE OSOBISTYCH WIZYT W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WERYFIKACJA INSTALACJI OZE
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W MAŁOPOLSCE
OSTRZEŻENIE POGODOWE
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z OSTATNIEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
 MONITORING POWIETRZA
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chrzanów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, adres Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań spoczywających na Gminie lub Burmistrzu na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą przez okres określony przepisami prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.