Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA MOKSIR W CHRZANOWIE
KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA MOKSIR W CHRZANOWIE
CHRZANOWSKI SKATEPARK ZOSTANIE ZMODERNIZOWANY
KONKURS NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI
NOWY NIEOZNAKOWANY RADIOWÓZ TRAFIŁ W RĘCE CHRZANOWSKIEJ POLICJI
INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
OSTRZEŻENIE POGODOWE
ODBYŁA SIĘ XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
kultura
„POCIĄG DO TRADYCJI” DOCENIONY

Projekt „Pociąg do tradycji” realizowany w grupie inicjatywnej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chrzanowie oraz Szkołą Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie otrzymał nagrodę za najefektywniejsze działanie na rzecz społeczności lokalnej.

„POCIĄG DO TRADYCJI” DOCENIONY
KLANG 2020 - PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
„JAK WYKORZYSTAĆ PEDAGOGIKĘ TEATRU W SZKOLE?”
XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI BEZ GRANIC
PRZEKAZANIE STATUETKI PIERWOWZORU POMNIKA ORŁA DO ZBIORÓW MUZEUM
JAM SESSION 4 W STAREJ KOTŁOWNI
PRZEKAZANIE STATUETKI PIERWOWZORU POMNIKA ORŁA DO ZBIORÓW MUZEUM
ANDRE RIEU - 70 LAT MŁODOŚCI
„POECI WOLNEJ POLSKI OD 1918 DO DZIŚ…” – WYKŁAD I RECITAL POETYCKI ANNY LUTOSŁAWSKIEJ-JAWORSKIEJ
ANIELSKIE KOLĘDOWANIE - KONCERT NOWOROCZNY W MOKSiR
sport
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
XVII CHRZANOWSKI BIEG SYLWESTROWY ZAKOŃCZYŁ SEZON BIEGOWY 2019
WYRÓŻNIENIA SPORTOWE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
NAGRODY SPORTOWE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
STYPENDIA SPORTOWE - SKŁADANIE WNIOSKÓW
BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA INFORMUJE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
WYNIKI KONKURSU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
BOISKO W STELLI OFICJALNIE OTWARTE
OFICJALNE OTWARCIE NOWEGO BOISKA NA OS. STELLA
CHRZANOWSCY CYKLIŚCI UCZCILI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
pozostałe
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE INWESTYCJI CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL).

STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE INWESTYCJI CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO
PONAD 26 MLN ZŁ DLA NGO-SÓW
NABÓR OFERT TZW. MAŁY GRANT – RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
NABÓR OFERT TZW. MAŁY GRANT - ZDROWIE I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WSPARCIE KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO DLA FIRM
ALBERTIANA 2020 - II ETAP ELIMINACJI REGIONALNYCH
ZAINWESTUJ W CHRZANOWIE W PODSTREFIE KRAKOWSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ!
ZAMIESZKAJ W GMINIE CHRZANÓW – DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ
INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 ROKU
OSTRZEŻENIE POGODOWE
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
środa
19 lutego
 MONITORING POWIETRZA
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chrzanów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, adres Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań spoczywających na Gminie lub Burmistrzu na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą przez okres określony przepisami prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.