Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU

Urząd Miejski w Chrzanowie oparciu o Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa małopolskiego, informuje.

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU
INFORMACJA PCZK DOTYCZĄCA MARTWYCH ZWIERZĄT
ODŚNIEŻANIE DRÓG – GDZIE ZGŁASZAĆ?
SPRZEDAŻ DREWNA
DOSTOSOWANIE TOROWISKA DO WYMOGÓW ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. LIGĘZÓW DO OBWODNICY ZACHODNIEJ CHRZANOWA – ETAP II
REWITALIZACJI CENTRUM CHRZANOWA – ETAP IV
DARMOWA POMOC PRAWNA
BUDŻET GMINY NA ROK 2019 PRZYJĘTY
NOWE TERMINY I SPOSÓB PRZESYŁANIA INFORMACJI O DOCHODACH
NAJBLIŻSZA NIEDZIELA (23.12.) W CAŁEJ POLSCE BĘDZIE DNIEM ŻAŁOBY NARODOWEJ
kultura
ZMARŁ PREZYDENT GDAŃSKA PAWEŁ ADAMOWICZ

Z wielkim smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza. Władze samorządowe Gminy Chrzanów składają wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
i bliskim śp. Prezydenta.

ZMARŁ PREZYDENT GDAŃSKA PAWEŁ ADAMOWICZ
PS 10 PODCZAS 27 CHRZANOWSKIEGO FINAŁU WOŚP
SANATORIUM CZYTELNICZE
PROJEKT POCIĄG DO TRADYCJI
FOTOGRAFIA DLA WOLNOŚCI FOTOGRAFIA DLA NIEPODLEGŁOŚCI
ORSZAK TRZECH KRÓLI
FERIE W MIEŚCIE
WYSTAWA MALARSTWA MAŁGORZATY GÓRY-DERESZOWSKIEJ
SPOTKANIE
„NOTATKI Z PODRÓŻY”
sport
STYPENDIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w 2018 roku.

STYPENDIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
NAGRODY SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
WYRÓŻNIENIA SPORTOWE – SKŁADANIE WNIOSKÓW
MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
DOŁĄCZ DO KADRY SPORTOWEJ AKADEMII VEOLIA!
JESIENNE OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
JUŻ ZA NAMI SPACER PO ZDROWIE – ZAPROŚ SWOJEGO LEKARZA!
BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA WAKO 2018 WŁOCHY DLA WIKTORII ZIOBER
KONKURS „STRZELNICA W POWIECIE”
pozostałe
KONKURS O TYTUŁ DOBROCZYŃCA ROKU

Ruszyła XXII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. W tym roku firmy będą nagradzane w sześciu kategoriach: „Edukacja”, „Ekologia”, „Pomoc społeczna”, „Rozwój lokalny”, „Sport”, „Zdrowie”. Osobno nagradzane są fundacje korporacyjne. W tegorocznej edycji tylko organizacje pozarządowe mogą nominować kandydatów. O wyborze laureatów decyduje Kapituła Konkursu.

KONKURS O TYTUŁ DOBROCZYŃCA ROKU
KONKURS EKOLOGICZNY MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY
V EDYCJI PROJEKTU PN. “GOTUJ PO HISZPAŃSKU II”
BIZNES.GOV.PL – SERWIS INFORMACYJNO-USŁUGOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
CHRZANOWSKI FINAŁ WOŚP
STRAŻACKIE OSCARY JUŻ PO RAZ TRZECI!
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
MAŁOPOLSKA NAGRODA RYNKU PRACY 2019
SZKOLENIE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW DO LGD
E-AKTA ELEKTRONIZACJA AKT PRACOWNICZYCH
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
wtorek
22 stycznia
środa
23 stycznia
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.