Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Facebook Kanał RSS Redakcja
informacje
OSTRZEŻENIE POGODOWE

Urząd Miejski w Chrzanowie Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych ostrzega o przewidywanych zjawiskach / zagrożeniach:

OSTRZEŻENIE POGODOWE
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHRZANÓW W 2019 r.
ŻYCZENIA NA DZIEŃ GÓRNIKA
II SESJA RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
INFORMACJA
TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
BURMISTRZ I RADA MIEJSKA KADENCJI 2018-2023 ZAPRZYSIĘŻENI!
REKRUTACJA DO PROGRAMU MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ
OTWARTY KONKURS OFERT
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY 12 LISTOPADA 2018 R.
kultura
WIGILIA NA CHRZANOWSKIM RYNKU

Burmistrz Miasta Chrzanowa zaprasza Mieszkańców Chrzanowa na miejską Wigilię pod choinką.

WIGILIA NA CHRZANOWSKIM RYNKU
CMENTARZE WOJENNE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE
SZOPKI BOŻONARODZENIOWE RÓŻNYCH KULTUR
WYSTAWA PRAC - PROJEKTÓW POMNIKA RTM. WITOLDA PILECKIEGO W CHRZANOWIE
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W CHRZANOWIE
KONCERT WIEDEŃSKI
KRÓLOWA ŚNIEGU
KARTKA IMIENINOWA DLA ŚW. MIKOŁAJA
IX POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO–PLASTYCZNY PT. „PRZYRODA POLSKI”
sport
MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!

Fablok Chrzanów otarł się o półfinał w turnieju Number One Cup !

MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
DOŁĄCZ DO KADRY SPORTOWEJ AKADEMII VEOLIA!
JESIENNE OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
JUŻ ZA NAMI SPACER PO ZDROWIE – ZAPROŚ SWOJEGO LEKARZA!
BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA WAKO 2018 WŁOCHY DLA WIKTORII ZIOBER
KONKURS „STRZELNICA W POWIECIE”
PIERWSI TERYTORIALSI POWOŁANI DO MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY
PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
pozostałe
ZAREJESTRUJ KGW

Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ, a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start.

ZAREJESTRUJ KGW
SPRZEDAŻ DREWNA
31 WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO CHBO 2019!
PROJEKT DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PAKIETU DLA ŚREDNICH MIAST
ROWEROWO UCZCILI NIEPODLEGŁĄ
ĆWICZENIE RENEGADE
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE
RUSZA CHRZANOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2019!
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,PARTNERSTWO NA JURZE” ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W RAMACH EWALUACJI ON-GOING
Wyświetl więcej
aktualności
Wyświetl mniej
aktualności
wydarzenia kulturalne i sportowe
środa
12 grudnia
OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Chrzanowska Telewizja Lokalna
Honorowi Zasłużeni
Geoportal
Kanał You Tube Kanał RSS
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.