EDUKACJA

Dyżur wakacyjny dla dzieci

15 maja 2024
Przyjęcie na dyżur wakacyjny obejmuje dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny można składać w terminie od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r.
w wybranej placówce.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wymaga złożenia poniższych DOKUMENTÓW ( do pobrania na stronie internetowej wybranej placówki):

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny
  2. Oświadczeń w celu przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach / oddziałach przedszkolnych w szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi przedszkola / szkoły. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola / oddziałów przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług cateringowych zawartej pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a obecnym dostawcą żywienia.

O przyjęciu / nie przyjęciu dziecka do przedszkola / szkoły  na dyżur wakacyjny zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora drogą mailową lub telefonicznie.

DYŻURY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 2024

DYŻUR

Nazwa placówki

01.07. -19.07.2024 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie

Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie

Przedszkole Samorządowe im św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie

22.07. - 09.08.2024 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie

12.08. - 30.08.2024 r.

Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

Przedszkole Samorządowe Nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie

Przedszkole Samorządowe w Płazie

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach