Kronika Chrzanowska

  • Kronika Chrzanowska nr 2/2022

    Przyszłość narodzi się w małych miastach.

  • Kronika Chrzanowska nr 1/2022

      Ostatnie wydanie „Kroniki Chrzanowskiej” ukazało się ponad 5 lat temu. W tym czasie zaszło wiele zmian w mieście i gminie. Mają one nie tylko podnieść komfort życia mieszkańców, ale na nowo zdefiniować rolę Chrzanowa w regionie. Jako miasto średniej wielkości, zlokalizowane między dwiema dużymi aglomeracjami, idealnie nadaje się do...