Kronika Chrzanowska nr 1/2023

Zapewne nie raz zdarzyło się każdemu z nas ocenić kogoś poprzez pryzmat pierwszego wrażenia. Opinię o innych często wyrabiamy sobie tuż po zapoznaniu się. Czego można się dowiedzieć o drugiej osobie w kilka sekund?
Pewnie niczego albo bardzo niewiele. Mimo tego nasz mózg – niezależnie od naszej woli – tworzy ogólne obrazy nowo poznanych osób. Ale czy tylko osób? Rzecz w tym, że z podobną łatwością tworzymy także opinie o rzeczach czy miejscach. Głównym kryterium pierwszego
wrażenia jest wygląd. Tak w przypadku ludzi, jak i miast. Stąd też tak istotne są wszelkie działania, które poprawiają estetykę Chrzanowa.
Milowym krokiem w tym kierunku jest przyjęta właśnie przez gminę uchwała krajobrazowa. To odpowiedź na problem zaśmiecania przestrzeni publicznej chaotycznie rozmieszczonymi reklamami. Jej celem jest ochrona krajobrazu
Chrzanowa oraz ustalenie czytelnych zasad i warunków umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej. Ten numer „Kroniki” rozpoczynamy właśnie od tego tematu.