URZĄD MIEJSKI

URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE

Aleja Henryka 20

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00
Centrala: 32 7585 000
Sekretariat: 32 7585 152
Adres elektronicznej skrzynki podawczej
w platformie ePUAP: 
/rw3f372gij/skrytka

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Aleja Henryka 30 – Pałac Ślubów

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00
Przyjmowanie wniosków:
poniedziałek do 16:30
wtorek - czwartek do 14:30
piątek do 12:30

 


DANE TELEADRESOWE


Sekretarz Gminy
Kornelia Szafran I piętro, pok. 43
  tel. 32 7585 143
  sekretarz@chrzanow.pl
Skarbnik Gminy
Dariusz Bryk II piętro, pok. 66
  tel. 32 7585 166
  finanse@chrzanow.pl 
Sekretariat
  I piętro, pok. 52
  tel. 32 7585 152
fax 32 753 89 08
  sekretariat@chrzanow.pl
 Wydział Organizacyjny
Dyrektor wydziału:
Ewa Grześkowiak-Deszcz
I piętro, pok. 45 - tel. 32 7585 145
I piętro, pok. 46 - tel. 32 7585 146
I piętro, pok. 48 - tel. 32 7585 148
I piętro, pok. 48 - tel. 32 7585 181
  org@chrzanow.pl
Dziennik podawczy
  parter, pok. 1
  tel. 32 7585 101
Wydział Budżetu i Finansów
Dyrektor wydziału:
Jolanta Wacławek
II piętro, pok. nr 68 - tel. 32 7585 168
II piętro, pok. nr 65 - tel. 32 7585 165
II piętro, pok. nr 60 - tel. 32 7585 160
II piętro, pok. nr 61 - tel. 32 7585 161
II piętro, pok. nr 62 - tel. 32 7585 162
II piętro, pok. nr 63 - tel. 32 7585 163
II piętro, pok. nr 64 - tel. 32 7585 164
II piętro, pok. nr 67 - tel. 32 7585 167
II piętro, pok. nr 69 - tel. 32 7585 169
  budzet@chrzanow.plfinanse@chrzanow.pl
Wydział Podatków i Opłat
Dyrektor wydziału:
Sabina Ryś
parter, pok. 8 - tel. 32 7585 108
parter, pok. 7 - tel. 32 7585 107
parter, pok. 11 - tel. 32 7585 111
parter, pok. 12 - tel. 32 7585 112
parter, pok. 13 - tel. 32 7585 113
  podatki@chrzanow.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor wydziału:
Iwona Faron
I piętro, pok. 37 - tel. 32 7585 137
I piętro, pok. 35 - tel. 32 7585 135
I piętro, pok. 36 - tel. 32 7585 136
I piętro, pok. 38 - tel. 32 7585 138
I piętro, pok. 41 - tel. 32 7585 141
I piętro, pok. 25 - tel. 32 7585 125
  geodezja@chrzanow.plggn@chrzanow.pl 
Wydział Inwestycji i Dróg
  biurofunduszy@chrzanow.pl
Referat Inwestycji
Kierownik referatu:
Piotr Pawletta
parter, pok. 10 - tel. 32 7585 178
parter, pok. 10 - tel. 32 7585 176
parter, pok. 10 - tel. 32 7585 177
Referat Dróg
Marcelina Tumidajska parter, pok. 28 - tel. 32 7585 128
parter, pok. 27 - tel. 32 7585 127
parter, pok. 29 - tel. 32 7585 129
parter, pok. 30 - tel. 32 7585 130
parter, pok. 33 - tel. 32 7585 133
Wydział Gospodarki Komunalnej
Dyrektor wydziału:
Aneta Nowak
parter, pok. 20 - tel. 32 7585 120
parter, pok. 5 - tel. 32 7585 105
parter, pok. 6 - tel. 32 7585 106
parter, pok. 18 - tel. 32 7585 118
parter, pok. 19 - tel. 32 7585 119
parter, pok. 21 - tel. 32 7585 121
I piętro, pok. 24 - tel. 32 7585 124
  gkios@chrzanow.pl
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik referatu:
Patrycja Kasprzyk-Mucha
parter, pok. 19 - tel. 32 7585 119
Referat Kształtowania Środowiska
Kierownik referatu:
Jolanta Patyk
parter, pok. 19 - tel. 32 7585 119
Wydział Promocji i Rozwoju
Dyrektor wydziału:
Iga Szymkiewicz-Wnęk
I piętro, pok. 42 - tel. 32 7585 142
I piętro, pok. 44 - tel. 32 7585 144
I piętro, pok. 49 - tel. 32 7585 149
II piętro, pok. 83 - tel. 32 7585 183
II piętro, pok. 83 - tel. 32 7585 139
  promocja@chrzanow.pl
Biuro Edukacji i Polityki Społecznej
Kierownik biura:
Beata Drabiec
parter, pok.3 - tel. 32 7585 103
parter, pok.4 - tel. 32 7585 104
parter, pok.14 - tel. 32 7585 114
  edu@chrzanow.pl
Biuro Kadr
Kierownik biura:
Anita Bednarczyk
I piętro, pok. 47 - tel. 32 7585 109
I piętro, pok. 47 - tel. 32 7585 147
Biuro Cyfryzacji
  II piętro, pok. 57 - tel. 32 7585 157
II piętro, pok. 58 - tel. 32 7585 158
  informatyka@chrzanow.pl
Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik biura:
Iwona Przybyło
I piętro, pok. 22 - tel. 32 7585 122
I piętro, pok. 23 - tel. 32 7585 123
  zp@chrzanow.pl
Biuro Windykacji
Kierownik biura:
Marzena Jewuła
parter, pok. 86 - tel. 32 7585 173
parter, pok. 86 - tel. 32 7585 199
wejście do ZK "KM"
  windykacja@chrzanow.pl
Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
  parter, pok. 31a - tel. 32 7585 189
Biuro ds. Bezpieczeństwa
Kierownik biura:
Marian Stanowski
parter pok. 16 - tel. 32 7585 116
parter pok. 17 - tel. 32 7585 117
  wzkol@chrzanow.pl
Inspektor Ochrony Danych
Józef Kocjan parter, pok. 15 - tel. 32 7585 115
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Roman Głownia parter, pok. 17 - tel. 32 7585 117
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Dyrektor Wydziału:
Edyta Kaszuba
II piętro, pok. 70 - tel. 32 7585 170
II piętro, pok. 71 - tel. 32 7585 171
II piętro, pok. 72 - tel. 32 7585 172
II piętro, pok. 85 - tel. 32 7585 185
II piętro, pok. 85 - tel. 32 7585 132
Audytor wewnętrzny
Ewa Janicka parter, pok. 31, tel. 32 7585 180
  audyt@chrzanow.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC:
Mirosława Stawarz
tel. 32 7585 196
Rejestracja Stanu Cywilnego
  tel. 32 7585 195
tel. 32 7585 197
  usc@chrzanow.pl
Ewidencja Ludności Dowody Osobiste
  tel. 32 7585 192
tel. 32 7585 193
tel. 32 7585 194
fax. 32 623 33 43 
   ewlud@chrzanow.pl