URZĄD MIEJSKI

URZĄD MIEJSKI W CHRZANOWIE

Aleja Henryka 20

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00
Centrala: 32 7585 000
Sekretariat: 32 7585 152
Adres elektronicznej skrzynki podawczej
w platformie ePUAP: 
/rw3f372gij/skrytka

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Aleja Henryka 30 – Pałac Ślubów

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00
Przyjmowanie wniosków:
poniedziałek do 16:30
wtorek - czwartek do 14:30
piątek do 12:30

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Należności cywilnoprawne, w tym między innymi: dzierżawy, użytkowanie wieczyste, renta planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za udostępnianie informacji publicznej, opłaty za koncesje i licencje 60 8444 0008 0000 0070 6654 0087
Opłata skarbowa 86 8444 0008 0000 0070 6654 0007
Opłata za czas parkowania pojazdów samochodowych
Strefa Płatnego Parkowania
72 8444 0008 0000 0070 6654 0356
Wpłata wadium  32 8444 0008 0000 0070 6654 0009
Opłata za udostępnienie danych osobowych 08 8444 0008 0000 0070 6654 0150
Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 60 8444 0008 0000 0070 6654 0087

 


DANE TELEADRESOWE


Sekretarz Gminy
Kornelia Szafran I piętro, pok. 43
  tel. 32 7585 143
  sekretarz@chrzanow.pl
Skarbnik Gminy
Dariusz Bryk II piętro, pok. 66
  tel. 32 7585 166
  finanse@chrzanow.pl 
Sekretariat
  I piętro, pok. 52
  tel. 32 7585 152
fax 32 753 89 08
  sekretariat@chrzanow.pl
 Wydział Organizacyjny
Dyrektor wydziału:
Edyta Czopik

I piętro, pok. 45 - tel. 32 7585 145
I piętro, pok. 46 - tel. 32 7585 146
I piętro, pok. 48 - tel. 32 7585 148
I piętro, pok. 48 - tel. 32 7585 181
  org@chrzanow.pl
Dziennik podawczy
  parter, pok. 1
  tel. 32 7585 101
Wydział Budżetu i Finansów
Dyrektor wydziału:
Jolanta Wacławek
II piętro, pok. nr 68 - tel. 32 7585 168
II piętro, pok. nr 65 - tel. 32 7585 165
II piętro, pok. nr 60 - tel. 32 7585 160
II piętro, pok. nr 61 - tel. 32 7585 161
II piętro, pok. nr 62 - tel. 32 7585 162
II piętro, pok. nr 63 - tel. 32 7585 163
II piętro, pok. nr 64 - tel. 32 7585 164
II piętro, pok. nr 67 - tel. 32 7585 167
II piętro, pok. nr 69 - tel. 32 7585 169
  budzet@chrzanow.plfinanse@chrzanow.pl
Wydział Podatków i Opłat
Dyrektor wydziału:
Sabina Ryś
parter, pok. 8 - tel. 32 7585 108
parter, pok. 7 - tel. 32 7585 107
parter, pok. 11 - tel. 32 7585 111
parter, pok. 12 - tel. 32 7585 112
parter, pok. 13 - tel. 32 7585 113
  podatki@chrzanow.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor wydziału:
Iwona Faron
I piętro, pok. 37 - tel. 32 7585 137
I piętro, pok. 35 - tel. 32 7585 135
I piętro, pok. 36 - tel. 32 7585 136
I piętro, pok. 38 - tel. 32 7585 138
I piętro, pok. 41 - tel. 32 7585 141
I piętro, pok. 25 - tel. 32 7585 125
  geodezja@chrzanow.plggn@chrzanow.pl 
Wydział Inwestycji i Dróg
Dyrektor Wydziału:
Piotr Pawletta
I piętro, pok. 28 - tel. 32 7585 128
I piętro, pok. 27 - tel. 32 7585 127
I piętro, pok. 29 - tel. 32 7585 129
I piętro, pok. 30 - tel. 32 7585 130
I piętro, pok. 25 - tel. 32 7585 125
  biurofunduszy@chrzanow.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej
Dyrektor wydziału:
Aneta Nowak
parter, pok. 20 - tel. 32 7585 120
parter, pok. 5 - tel. 32 7585 105
parter, pok. 6 - tel. 32 7585 106
parter, pok. 18 - tel. 32 7585 118
parter, pok. 19 - tel. 32 7585 119
parter, pok. 21 - tel. 32 7585 121
I piętro, pok. 24 - tel. 32 7585 124
  gkios@chrzanow.pl
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik referatu:
Patrycja Kasprzyk-Mucha
parter, pok. 19 - tel. 32 7585 119
Referat Kształtowania Środowiska
Kierownik referatu:
Jolanta Patyk
parter, pok. 19 - tel. 32 7585 119
Wydział Promocji i Rozwoju
Dyrektor wydziału:
Iga Szymkiewicz-Wnęk
I piętro, pok. 42 - tel. 32 7585 142
I piętro, pok. 44 - tel. 32 7585 144
I piętro, pok. 49 - tel. 32 7585 149
II piętro, pok. 83 - tel. 32 7585 183
II piętro, pok. 83 - tel. 32 7585 139
  promocja@chrzanow.pl
Biuro Edukacji i Polityki Społecznej
Kierownik biura:
Beata Drabiec
parter, pok.3 - tel. 32 7585 103
parter, pok.4 - tel. 32 7585 104
parter, pok.14 - tel. 32 7585 114
  edu@chrzanow.pl
Biuro Kadr
Kierownik biura:
Anita Bednarczyk
I piętro, pok. 47 - tel. 32 7585 109
I piętro, pok. 47 - tel. 32 7585 147
Biuro Cyfryzacji
Kierownik biura:
Łukasz Łąka
II piętro, pok. 57 - tel. 32 7585 157
II piętro, pok. 58 - tel. 32 7585 158
  informatyka@chrzanow.pl
Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik biura:
Iwona Przybyło
I piętro, pok. 22 - tel. 32 7585 122
I piętro, pok. 23 - tel. 32 7585 123
  zp@chrzanow.pl
Biuro Windykacji
Kierownik biura:
Marzena Jewuła
parter, pok. 86 - tel. 32 7585 173
parter, pok. 86 - tel. 32 7585 199
wejście do ZK "KM"
  biurowindykacji@chrzanow.pl
Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
  parter, pok. 31a - tel. 32 7585 189
Biuro ds. Bezpieczeństwa
Kierownik biura:
Marian Stanowski
parter pok. 16 - tel. 32 7585 116
parter pok. 17 - tel. 32 7585 117
  wzkol@chrzanow.pl
Inspektor Ochrony Danych
Józef Kocjan parter, pok. 15 - tel. 32 7585 115
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  parter, pok. 17 - tel. 32 7585 117
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Dyrektor Wydziału:
Edyta Kaszuba
II piętro, pok. 70 - tel. 32 7585 170
II piętro, pok. 71 - tel. 32 7585 171
II piętro, pok. 72 - tel. 32 7585 172
II piętro, pok. 85 - tel. 32 7585 185
I piętro, pok. 34 - tel. 32 7585 134
II piętro, pok. 85 - tel. 32 7585 132
Audytor wewnętrzny
Ewa Janicka parter, pok. 31, tel. 32 7585 180
  audyt@chrzanow.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Rejestracja Stanu Cywilnego

tel. 32 7585 195
tel. 32 7585 197

usc@chrzanow.pl

Ewidencja Ludności / Dowody Osobiste

tel. 32 7585 192
tel. 32 7585 193
fax. 32 623 33 43

ewlud@chrzanow.pl

Kierownik USC:
Mirosława Stawarz

tel. 32 7585 196