Zmiana MPZP terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”

W dniu 29 listopada 2022 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr L/518/2022 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów - etap II.

Uchwała Nr L/518/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Babice I” i „Żelatowa I”, w granicach gminy Chrzanów - etap II.

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie w obwieszczeniu poniżej:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego