Opłata skarbowa

Nr konta: 86 8444 0008 0000 0070 6654 0007
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

  • w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Chrzanowie Aleja Henryka 20 (siedziba tut.Urzędu) parter pokój nr 9 na rachunek Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Nr 86 8444 0008 0000 0070 6654 0007 z dopiskiem „opłata skarbowa”
  • w każdym banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Nr 86 8444 0008 0000 0070 6654 0007 Bank Spółdzielczy w Chrzanowie z dopiskiem „opłata skarbowa”

 

Od wpłat dokonywanych w Banku Spółdzielczym lub jego oddziałach, czy punktach kasowych nie pobiera się prowizji bankowej.

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej