Zmiana MPZP dla terenu okolic ulicy Różanej

W dniu 29 listopada 2022 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr L/519/2022 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż, pomiędzy linią kolejową PKP relacji Trzebinia-Zebrzydowice, ulicą Kroczymiech, okolicami ulicy Różanej, a rzeką Chechło - etap I.

Uchwała Nr L/519/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy granicy z gminą Libiąż, pomiędzy linią kolejową PKP relacji Trzebinia-Zebrzydowice, ulicą Kroczymiech, okolicami ulicy Różanej, a rzeką Chechło - etap I

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie w obwieszczeniu poniżej:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego