Zmiana MPZP dla terenu między Al. Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego

W dniu 24 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr LII/546/2023 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie

Uchwała Nr LII/546/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie

Wnioski w przedmiotowej sprawie składać można na piśmie, w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.
Więcej informacji:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego