Źrebce

  • Sołectwo Źrebce

    Sołectwo położone w obrębie Bloku Płaziańskiego, z zabudową na płaskim obniżeniu, pomiędzy zalesionymi pagórami.