Warto zobaczyć

 • Cmentarz wojenny nr 445 w Chrzanowie

  Cmentarze wojenne z okresu Wielkiej Wojny są od przeszło wieku nieodłącznym elementem małopolskiego krajobrazu.

 • Pomnik Zwycięstwa i Wolności na Placu Tysiąclecia

  Wzniesiony w 1971 r. Wykonany został wykonany wg projektu Mariana Konarskiego, znanego rzeźbiarza. Przedstawia Orła w locie, umieszczonego na granitowej bazie i cokole z dolomitu libiąskiego. Baza pomnika to prostokątna, diorytowa płyta, na której umieszczono metalowy, stylizowany krzyż Virtuti Militari, a na jej podstawie znajduje się napis: Pomnik Zwycięstwa i Wolności.

 • Budynek dawnego Gimnazjum Państwowego im. St. Staszica

  Powstało w 1911 roku staraniem Komitetu Obywatelskiego jako prywatna szkoła średnia. Od 1919 r. stało się szkołą państwową. W okresie międzywojennym dwukrotnie dokonano rozbudowy, a końcem lat 60. powiększono budynek o kolejne skrzydło. Dziś mieści się tu I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica.

 • Budynek Towarzystwa Zaliczkowego

  Usytuowany jest przy Alei Henryka. Jest to obiekt o bogatym historyzującym detalu z dwoma kolumnowymi portykami z przedprożami, które dodają wiele uroku. Budynek powstał w 1895 r. i przetrwał do dzisiaj bez istotnych przekształceń.

 • Lamus dworski i Dom Urbańczyka

  Lamus dworski i dom Urbańczyka to obiekty, w którym działalność prowadzi Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.

 • Rynek

  Znajdujący się tu zespół kamienic, w większości XIX-wiecznych, jest wpisany do rejestru zabytków.

 • Cmentarz Żydowski

  Znajdujący się przy ulicy Podwale w Chrzanowie cmentarz żydowski sięga swoimi początkami połowy XVIII wieku. Aż do okresu II wojny światowej jego teren był kilkakrotnie powiększany. Natomiast w okresie jej trwania władze okupacyjne zlikwidowały najstarszą część cmentarza, a kolejnych ograniczeń terenu dokonano w II połowie XX wieku.

 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

  Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Kościelcu został wzniesiony prawdopodobnie w XIV w. w stylu gotyckim. W latach 1843-45, kiedy to podjęto całkowitą przebudowę znajdującej się w złym stanie świątyni.

 • Cmentarz parafialny i kaplica Loewenfeldów

  Cmentarz parafialny istnieje od przełomu XVIII i XIX w. Posiada wiele ciekawych nagrobków zmarłych chrzanowian, m. in. burmistrzów miasta z końca XIX i pocz. XX w. J. Oczkowskiego i M. Bytomskiego, żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. czy porucznika Elli Marchettiego (1839-1863), adiutanta Francesco Nullo, który oddał życie walcząc przeciw Rosjanom w powstaniu styczniowym.

 • Kościół pw. św. Mikołaja

  Zbudowany został na przełomie XIII i XIV w. Swój ostateczny kształt, który przetrwał do roku 1912, świątynia uzyskała w XV w. i nieco później, poprzez dodane przybudówki. Jedyną pozostałością tamtego gotyckiego kościoła jest dzisiaj prezbiterium. Gruntowna przebudowa chrzanowskiego kościoła przeprowadzona w latach 1912-1914 nadała świątyni obecny wygląd.