Budynek Towarzystwa Zaliczkowego

Usytuowany jest przy Alei Henryka. Jest to obiekt o bogatym historyzującym detalu z dwoma kolumnowymi portykami z przedprożami, które dodają wiele uroku. Budynek powstał w 1895 r. i przetrwał do dzisiaj bez istotnych przekształceń.

Dawny budynek Towarzystwa Zaliczkowego, fot. B. Mucha.jpg [13.06 MB]