Obszar Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie

W dniu 9 lutego 2021 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr XXIX/290/2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie.

 


 

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie do publicznego wglądu

W dniach od 17 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w sali nr 26, początek o godzinie 16:00.

Każdy zainteresowany może składać uwagi do wyłożonego projektu planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie


Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie do publicznego wglądu - w zakresie zmian wprowadzonych do projektu planu

W dniach od 27 października 2022 r. do 28 listopada 2022 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie - w zakresie zmian wprowadzonych do projektu planu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w sali nr 26, początek o godzinie 15:00.

Uwagi do wyłożonego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. Uwagi nie dotyczące przedmiotu ponownego wyłożenia nie będą rozpatrywane.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie - w zakresie zmian wprowadzonych do projektu planu

Zarządzenie Nr ORG.0050.6.2023 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu - w zakresie wprowadzonych zmian tekstowych i rysunkowych - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie


Ponowne (trzecie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie - w zakresie zmian wprowadzonych do projektu

W dniach od 22 czerwca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. nastąpi trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie - w zakresie zmian wprowadzonych do projektu planu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lipca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w sali nr 26, początek o godzinie 15:30.
Każdy zainteresowany może składać uwagi do wyłożonego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2023 r. Uwagi niedotyczące przedmiotu ponownego wyłożenia nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w obwieszczeniu:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście w Chrzanowie - w zakresie zmian wprowadzonych do projektu planu