Obszar południowo-zachodniej części Kościelca w Chrzanowie

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr XLIV/442/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części Kościelca w Chrzanowie.

Uchwała Nr XLIV/442/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części Kościelca w Chrzanowie

Wnioski w przedmiotowej sprawie składać można na piśmie, w terminie do dnia 20 maja 2022 r.

Więcej informacji:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków