Gminna Ewidencja Zabytków

Gminną Ewidencję Zabytków (GEZ) potocznie możemy nazwać spisem budynków, budowli oraz obszarów zabytkowych, który poza budynkami i obszarami wpisanymi do rejestru zabytków (najściślejszą formą ochrony) zawiera również obiekty o charakterze zabytkowym szczególnie ważne dla poszczególnych gmin. Z założenia GEZ ma służyć ochronie historycznych obiektów oraz ich szczególnych wartości, poprzez uzgadnianie działań remontowych, inwestycyjnych itp. z konserwatorem zabytków.