Luszowice

  • Sołectwo Luszowice

    Luszowice są jednym z sześciu sołectw wchodzących w skład gminy Chrzanów. Ich obszar wynosi 7,92 km2.