Patronat Burmistrza

honorowy_patronat_czarne.png [186.35 KB]

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Chrzanowa jest wyróżnieniem, które może być przyznane przedsięwzięciom i wydarzeniom, które posiadają zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy, wzbogacającym życie społeczne Gminy Chrzanów, mającym istotne znaczenie dla mieszkańców, służącym propagowaniu godnych poparcia idei lub przyczyniają się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy.

Zarządzenie Nr B.0050.234.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 16 czerwca 2019 roku wprowadza regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Chrzanowa.

O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Burmistrza Miasta Chrzanowa pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Chrzanowa. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.
Wniosek może być:

 1. przesłany drogą pocztową na adres:
  Urząd Miejski w Chrzanowie
  Aleja Henryka 20
  32-500 Chrzanów
  lub
 2. złożony osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
  lub
 3. przesłany pocztą elektroniczną na adres: promocja@chrzanow.pl 

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia (data liczona od daty wpływu do Urzędu Miejskiego).

Pliki do pobrania