Gminne drogi wewnętrzne ogólnodostępne

Burmistrz Miasta Chrzanowa gospodaruje mieniem komunalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz prawo miejscowe kształtowane m.in. przez uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie.

 

2024 2023 2022 2021 2020 2019