Jednostki organizacyjne

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
ul. Władysława Broniewskiego 10c
32-500 Chrzanów
tel. 32 763 27 51
e-mail: biblioteka@mbp.chrzanow.pl 
www.mbp.chrzanow.pl

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
ul. Władysława Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 30 86
e-mail: moksir@chrzanow.pl 
www.moksir.chrzanow.pl

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
ul. Adama Mickiewicza 13
32-500 Chrzanów
tel. 32 753 87 11, tel./fax 32 623 51 73
e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl 
www.e-muzeum.chrzanow.pl

Miejskie Centrum Sportu
ul. Mydlana 20
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 04 40
e-mail: basen@chrzanow.pl 
basen.chrzanow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Jagiellońska 4,
32-500 Chrzanów
32 623-57-95, 624-05-88
e-mail: ops@chrzanow.pl 

Centrum Usług Socjalnych, Świetlica Terapeutyczna
ul. Kolonia Stella 11
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 52 60
e-mail: cus.chrzanow@op.pl 
e-mail: swietlicakubus@tlen.pl 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie
ul. Kolonia Stella 11
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 52 60 wew. 21
e-mail sdspuchatek@gmail.com 

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 31 91
www.mzzk.chrzanow.pl

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
tel. 32 753 88 74 (sekretariat)
tel. 32 753 88 77

Przedszkola
Szkoły Podstawowe

Żłobek Miejski
ul. Mieszka I 4a
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 20 91