Przedszkola

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i sposoby kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju psychicznego. Gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych podejmują działania edukacyjne, stymulujące rozwój intelektualny i społeczny dzieci. Wszystkie jednostki wychowania przedszkolnego w Gminie Chrzanów zapewniają dzieciom w tym wieku odpowiednie warunki do rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych oraz odkrywania nowych zdolności. Jest to również najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce i kontaktach międzyludzkich – w tym celu w kilku jednostkach organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mające na celu niwelowanie dysharmonii rozwojowych.

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 14 maja 2019 r. o określeniu wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów

Wykaz placówek prowadzonych przez gminę Chrzanów

 • Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie
  ul. Śląska 74b
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 37 80
  Dyrektor: Alina Adamczyk-Szreter
  www.ps1chrzanow.edupage.org

 • Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Chrzanowie
  ul. Dworska 2
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 43 93
  Dyrektor: Anna Duplak
  www.ps2chrzanow.edupage.org

 • Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 63 33
  Dyrektor: Beata Gut
  www.ps4chrzanow.edupage.org

 • Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie
  ul. Generała Tadeusza Kościuszki 27
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 27 41
  Dyrektor: Marta Brodacka
  www.ps5chrzanow.szkolnastrona.pl

 • Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie
  ul. Grzybowa 7
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 32 91
  Dyrektor: Iwona Banaszak
  www.przedszkole7chrzanow.edupage.org

 • Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie
  ul. Generała Tadeusza Kościuszki 10
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 30 49
  Dyrektor: Karina Baca
  www.przedszkole8ch.szkolnastrona.pl

 • Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie
  ul. Brzezina 14
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 45 44
  Dyrektor: Agata Noszczyk
  www.ps9.chrzanow.pl

 • Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 6
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 22 88
  Dyrektor: Bogusława Turek
  www.ps10chrzanow.edupage.org

 • Przedszkole Samorządowe Nr 11 z Oddziałem Specjalnym w Chrzanowie
  ul. Fabryczna 25
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 623 38 87
  Dyrektor: Małgorzata Lewińska
  FB

 • Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 7
  32-500 Chrzanów
  tel. 32 71 13 020
  Dyrektor: Gabriela Dubiel
  www.przedszkolebalin.jaw.pl

 • Przedszkole Samorządowe w Płazie
  ul. Wiosny Ludów 16a
  32-552 Płaza
  tel. 32 613 12 19
  Dyrektor: Monika Kozub
  www.psplaza.szkolnastrona.pl