Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aktualny skład
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie
od 1 maja 2020r.

 1. Jadwiga Dudek – Przewodnicząca Komisji
 2. Kinga Kucharska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Zbigniew Tura - Sekretarz
 4. Alicja Bębenek
 5. Ryszard Bytomski
 6. Elżbieta Głąbała
 7. Bożena Jopek
 8. Miłosz Kocot
 9. Konrad Madeja
 10. Zdzisława Musiał
 11. Roman Tomaszewski
 12. Leszek Wójcik
 13. Ryszard Wroński

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych
i innych uzależnień są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizuje zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień.

Komisja pracuje w następujących zespołach problemowych:

 • Zespół do spraw profilaktyki i świetlic środowiskowych
 • Zespół do spraw dofinansowania działań profilaktycznych
 • Zespół opiniodawczo - kontrolny w zakresie sprzedaży alkoholu
 • Zespół terapeutyczny

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów
poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00
wtorek - czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00
piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00
tel. 32 735 69 05
e-mail: ops@chrzanow.pl 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WAŻNE LINKI:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej
Strona Anonimowych Alkoholików

PLIKI DO POBRANIA: