Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aktualny skład
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie

1. Jadwiga Dudek - Przewodnicząca Komisji

2. Zbigniew Tura - sekretarz Komisji

3. Alicja Bębenek - członek Komisji

4. Ryszard Bytomski - członek Komisji

5. Elżbieta Głąbała - członek Komisji

6. Bożena Jopek - członek Komisji

7. Konrad Madeja - członek Komisji

8. Zdzisława Musiał - członek Komisji

9. Roman Tomaszewski - członek Komisji

10. Leszek Wójcik - członek Komisji

11. Jacek Żymankowski - członek Komisji

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych
i innych uzależnień są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizuje zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień.

Komisja pracuje w następujących zespołach problemowych:

  • Zespół do spraw profilaktyki i świetlic środowiskowych
  • Zespół do spraw dofinansowania działań profilaktycznych
  • Zespół opiniodawczo - kontrolny w zakresie sprzedaży alkoholu
  • Zespół terapeutyczny

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów
poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00
wtorek - czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00
piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00
tel. 32 735 69 05
e-mail: ops@chrzanow.pl 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WAŻNE LINKI:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej
Strona Anonimowych Alkoholików

PLIKI DO POBRANIA: