Kluby sportowe wspierane przez gminę

 • Klub Sportowy „Tempo" Płaza

  Klub został wpisany do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Chrzanowskiego w 2008 roku. Prowadzi trzy drużyny: seniorów liczącą 18 zawodników, juniorów – 18 zawodników oraz drużynę orlików w liczbie 12 zawodników.

 • Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chrzanowie

  Klub powstał w 1995 roku. Obecnie liczy 215 członków w dwóch grupach: grupa pływacka to 20 osób (8-16 lat), szachowa – 195 (dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat).

 • Uczniowski Klub Sportowy "Pogorzanka" Pogorzyce

  Uczniowski Klub Sportowy "Pogorzanka" Pogorzyce zajmuje się piłką nożną kobiet. W klubie trenują 82 kobiety i dziewczęta z terenu gminy Chrzanów w wieku od 5 do 40 lat.

 • Klub Sportowy "Polonia" Luszowice

  Klub, mający 73-letnie tradycje, zrzesza obecnie przeszło 110 zawodników. Osiemdziesięciu z nich to dzieci i młodzież z lokalnej społeczności. Klub posiada cztery drużyny młodzieżowe i dziecięce (Junior Młodszy, Trampkarz, Orlik ,Żak) oraz jedną drużynę Senior KL.A.. Wszystkie zespoły biorą udział w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg Piłki Nożnej w Chrzanowie i Podokręg Piłki Nożnej Oświęcim.

 • Klub Sportowy "Kościelec" Chrzanów

  Klub powstał 12 sierpnia 2005 roku. Podstawowym celem jego działalności jest promocja aktywnego stylu życia, a także propagowanie orientacji sportowej jako rozwijającej i niezwykle ciekawej dyscypliny sportowej. Dzięki temu, że klub przynależy do Polskiego Związku Orientacji Sportowej, ma możliwość proponować zawodnikom udział w zawodach rangi mistrzowskiej. Może liczyć również na wsparcie przy rozwoju sekcji BNO.

 • Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 21

  Najważniejszym priorytetem Akademii jest promowanie i rozwijanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z całego powiatu chrzanowskiego, poprzez budowanie zindywidualizowanego szkolenia piłkarskiego z zachowaniem zasad fair play oraz edukacji szkolnej.

 • Miejski Klub Sportowy Fablok w Chrzanowie

  MKS Fablok w Chrzanowie zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat oraz seniorów 18-50 lat. Szkolenie odbywa się wg programu przygotowanego przez MKS Fablok w Chrzanowie, który jest zgodny z narodowym modelem gry opracowanym przez PZPN.

 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie

  Przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym działa stowarzyszenie kultury fizycznej Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie. PMOS w Chrzanowie jest oświatową placówką wychowania pozaszkolnego.

 • Miejskie Towarzystwo Sportowe w Chrzanowie

  Piłka Ręczna na Ziemi Chrzanowskiej ma bogate tradycje historyczne i znaczące osiągnięcia. Sprawia to, że jest najpopularniejszą dyscypliną sportów zespołowych w naszym regionie.

 • Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Chrzanowie

  Liga Obrony Kraju – stowarzyszenie powstałe w okresie PRL jako organizacja paramilitarna, mające na celu umacnianie obronności Polski.