Zespół

Zastępca Burmistrza Miasta Chrzanowa
Jolanta Zubik

32 7585 152

jolanta.zubik@chrzanow.pl

Skarbnik Gminy
Dariusz Bryk

32 7585 166

dariusz.bryk@chrzanow.pl

Sekretarz Gminy
Kornelia Szafran

32 7585 143

kornelia.szafran@chrzanow.pl

Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów
Jolanta Wacławek

32 7585 168

jolanta.waclawek@chrzanow.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów
Jolanta Szala

32 7585 167

jolanta.szala@chrzanow.pl

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Iwona Faron

32 7585 137

iwona.faron@chrzanow.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Dorota Kozak

32 7585 136

dorota.kozak@chrzanow.pl

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Aneta Nowak

32 7585 120

aneta.nowak@chrzanow.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Patrycja Kasprzyk-Mucha

32 7585 119

patrycja.kasprzyk-mucha@chrzanow.pl

Kierownik Referatu Kształtowania Środowiska
Jolanta Patyk

32 7585 119

jolanta.patyk@chrzanow.pl

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Edyta Czopik

32 7585 145

edyta.czopik@chrzanow.pl

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Dróg
Piotr Pawletta

32 7585 128

piotr.pawletta@chrzanow.pl

Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat
Sabina Ryś

32 7585 108

sabina.rys@chrzanow.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat
Anna Bochniak

32 7585 107

anna.bochniak@chrzanow.pl

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
Iga Szymkiewicz-Wnęk

32 7585 142

iga.szymkiewicz-wnek@chrzanow.pl

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Edyta Kaszuba

32 7585 170

edyta.kaszuba@chrzanow.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Mirosława Stawarz

32 7585 196

miroslawa.stawarz@chrzanow.pl

Z-ca Kierownika USC
Romana Gibek

32 7585 195

romana.gibek@chrzanow.pl

Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa
Marian Stanowski

32 7585 116

marian.stanowski@chrzanow.pl

Kierownik Biura Cyfryzacji
Łukasz Łąka

32 7585 158

lukasz.laka@chrzanow.pl

Kierownik Biura Edukacji i Polityki Społecznej
Beata Drabiec

32 7585 103

beata.drabiec@chrzanow.pl

Kierownik Biura Kadr
Anita Bednarczyk

32 7585 109

anita.bednarczyk@chrzanow.pl

Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło

32 7585 122

iwona.przybylo@chrzanow.pl

Kierownik Biura Windykacji
Marzena Jewuła

32 7585 173

marzena.jewula@chrzanow.pl