Rada Miejska w Chrzanowie

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Potocki

32 7585 156

apotocki@rm.chrzanow.pl

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Dziuba

32 7585 156

mdziuba@rm.chrzanow.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Czarny

32 7585 156

sczarny@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Andrzej Bieda

32 7585 155

abieda@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Grażyna Gaj

32 7585 155

ggaj@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Grzegorz Jakubiak

32 7585 155

gjakubiak@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Barbara Kosińska

32 7585 155

bkosinska@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Rafał Kosowski

32 7585 155

rafkosowski@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Agnieszka Krakowiak-Lorek

32 7585 155

akrakowiak-lorek@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Marcin Krauz

32 7585 155

mkrauz@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Janusz Krupnik

32 7585 155

jkrupnik@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Leśniak

32 7585 155

rlesniak@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Roman Madejski

32 7585 155

rmadejski@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Bartłomiej Pająk

32 7585 155

bpajak@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Małgorzata Pawlik

32 7585 155

mpawlik@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Marian Sadzikowski

32 7585 155

msadzikowski@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Paweł Szczypta

32 7585 155

pszczypta@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Jagoda Szpak

32 7585 155

jszpak@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Jarosława Tobiasz

32 7585 155

jtobiasz@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Ilona Zielińska

32 7585 155

izielinska@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Krzysztof Zubik

32 7585 155

kzubik@rm.chrzanow.pl