Rada Miejska w Chrzanowie

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kasperek

32 7585 156

kkasperek@rm.chrzanow.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Czarny

32 7585 156

sczarny@rm.chrzanow.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Filipczak

32 7585 156

afilipczak@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Alicja Bębenek

32 7585 155

abebenek@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Andrzej Bieda

32 7585 155

abieda@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Krzysztof Brandys

32 7585 155

kbrandys@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Tomasz Brożek

32 7585 155

tbrozek@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Małgorzata Dziuba

32 7585 155

mdziuba@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Elżbieta Głąbała

32 7585 155

eglabala@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Grzegorz Jakubiak

32 7585 155

gjakubiak@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Janusz Jedynak

32 7585 155

jjedynak@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Kosowski

32 7585 155

rkosowski@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Dorota Kośmider

32 7585 155

dkosmider@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Małgorzata Kowalska

32 7585 155

mkowalska@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Marcin Krauz

32 7585 155

mkrauz@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Ryszard Leśniak

32 7585 155

rlesniak@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Roman Madejski

32 7585 155

rmadejski@rm.chrzanow.pl

Radna Rady Miejskiej
Zdzisława Musiał

32 7585 155

zmusial@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Piotr Potocki

32 7585 155

ppotocki@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Paweł Szczypta

32 7585 155

pszczypta@rm.chrzanow.pl

Radny Rady Miejskiej
Krzysztof Zubik

32 7585 155

kzubik@rm.chrzanow.pl