ZKKM

logo.png [8.80 KB]

Gmina Chrzanów, Gmina Trzebinia oraz Gmina Libiąż tworzą związek międzygminny pod nazwą Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna”. Siedzibą Związku jest Miasto Chrzanów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Związek jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie ww. gmin. Stosownie do przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do zadań Związku jako organizatora publicznego transportu zbiorowego należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Zgodnie ze statutem Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Związek wykonuje przekazane mu zadania własne gmin – członków Związku – w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego z wyłączeniem budowy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem nie jest Związek.

www.zkkm.pl