Miejsce Aktywności Mieszkańców

Miejsce Aktywności Mieszkańców (MAM) to przestrzeń społeczna skierowana do mieszkańców gminy Chrzanów, która ma na celu rozbudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i zwiększanie poczucia sprawczości. To miejsce otwarte dla wszystkich, chcących realizować oddolne inicjatywy oraz prowadzić działania integrujące i sieciujące dla mieszkańców gminy Chrzanów.
Przestrzeń przy ul. Sokoła 24 pozwala na organizowanie takich działań jak m.in. warsztaty, spotkania, zajęcia edukacyjne, szkolenia, imprezy okolicznościowe, grupy wsparcia. W ramach funkcjonowania centrum społecznościowego z powodzeniem organizowane są pikniki sąsiedzkie.

Animatorka Miejsca Aktywności Mieszkańców:
Kinga Kucharska
e-mail: mamchrzanow@gmail.com 
FB https://www.facebook.com/mamchrzanow/ 

Osoba do kontaktu:
Iwona Piksa
e-mail: mam@chrzanow.pl 
tel.: 506 821 343