Stypendia, nagrody

Uchwałą Nr XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 4 lipca 2017 r. o przyjęciu "Programu Stypendialnego Gminy Chrzanów" wprowadzony został program wspierający wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych i uczęszczających do szkół na terenie Gminy Chrzanów. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej, którzy spełnili określone w "Programie" kryteria. Jako formy realizacji Programu ustanowiono stypendia o nazwie: „Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia w nauce” oraz „Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia artystyczne”.

Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym 2022/2023
Lp Imię i nazwisko ucznia nazwa placówki
1 Aleksandra Połetek absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie
2 Jakub Kurowski absolwent Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie
3 Joanna Podhalańska absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 10  im. Armii Krajowej w Chrzanowie
4 Adam Ćwiklicki absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10  im. Armii Krajowej w Chrzanowie
5 Urszula Kozikowska absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 10  im. Armii Krajowej w Chrzanowie
6 Adrian Chrząścik absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10  im. Armii Krajowej w Chrzanowie
7 Tymoteusz Nykiel absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10  im. Armii Krajowej w Chrzanowie
8 Anna Palka absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie
9 Adam Tatar uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie
     
Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2022/2023
Lp Imię i nazwisko ucznia nazwa placówki
1 Emily Gogwim uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie
2 Adrian Chrząścik absolwent Szkoły Podstawowej Nr 10  im. Armii Krajowej w Chrzanowie