Instytucje kultury

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

    Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie jest samorządową instytucją kultury, która działa na terenie miasta i gminy od 1946 roku. Tworzy sieć biblioteczną, w skład której wchodzą: Biblioteka Główna, 2 file miejskie, 4 filie wiejskie oraz 1 punkt biblioteczny. Od 1999 r. pełni funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu chrzanowskiego. Biblioteka prowadzi wyróżniającą się i docenianą społecznie działalność w dziedzinie czytelnictwa, kultury i edukacji. Poza realizacją głównych zadań statutowych związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, posiada bardzo szeroką ofertę działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

  • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

    Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, jako samorządowa instytucja kultury gminy Chrzanów, od ponad 55 lat prowadzi szeroką działalność w zakresie promowania kultury, sztuki oraz sportu. Jest organizatorem imprez estradowych, koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, wystaw, konkursów i przeglądów artystycznych, festiwali, plenerowych imprez masowych, okolicznościowych, sportowo-rekreacyjnych czy warsztatów. Prowadzi zajęcia zespołów artystycznych, klubów i sekcji zainteresowań, oferuje szeroki wachlarz działań edukacyjnych i kulturalnych, umożliwia dostęp do premier kinowych oraz bezpośredni kontakt z twórcami.

  • Muzeum w Chrzanowie

    W Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich zwiedzający mogą odbyć niezwykłą podróż po historii i dziejach tego miasta. Głównym celem Muzeum jest wzmacnianie świadomości historycznej wśród mieszkańców, a także utrwalanie pamięci o ludziach, ich dokonaniach i wydarzeniach, które miały tutaj miejsce.