Kultura

Chrzanów - Tu się dzieje!

 

Mieszkańcy Chrzanowa mają możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej jaką proponują instytucje kultury, a także aktywnie działające grupy, stowarzyszenia i kluby. To właśnie dzięki ich aktywności życie kulturalne miasta staje się ciekawsze i bogatsze.
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi szeroką działalność w zakresie kultury i sztuki, oświaty, sportu i rekreacji obejmującą organizację spektakli, wystaw, imprez estradowych, koncertów czy innych plenerowych imprez masowych. W ofercie Ośrodka znajdziemy również zajęcia teatralne, muzyczne, kursy tańca i wiele innych. Miejska Biblioteka Publiczna promuje dorobek literacki w mieście i regionie, organizuje wykłady tematyczne, spotkania autorskie oraz konferencje. Muzeum poprzez swoją działalność wystawienniczą, naukowo-edukacyjną oraz wydawniczą przybliża historię miasta i regionu. W jego zbiorach znajdują się m.in. cenne kolekcje judaików, dziedzictwo chrzanowian oraz regionalne zbiory archeologiczne.

qltra (10).jpg [1.02 MB]