Chcę działać

W ostatnich latach jesteśmy świadkami rosnącego zaangażowania mieszkańców w kształtowanie najbliższej okolicy. Wiele rozwiązań, z jakimi spotykamy się w polskich miastach jest coraz częściej zasługą samych mieszkańców. Jako organizacje pozarządowe lub jako niezrzeszona grupa mieszkańców małymi krokami zmieniają oblicze swoich miast. Są to wszelkie formy samoorganizacji mieszkańców, wspólnego działania zmierzającego do określonego celu i do wywołania zmiany w środowisku lokalnym, działania na rzecz dobra wspólnego.

Paleta pomysłów jest w zasadzie nieograniczona!

20 chd.png [2.71 MB]