Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

 • Informacje ogólne

  Od 25 października 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Chrzanowie.

 • Mapa strefy

  Mapa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego.

 • Stawki opłat

  Aktualne stawki opłat.

 • Wzory abonamentów

  Obowiązujące wzory abonamentów.

 • Akty Prawne

  Akty prawne regulujące funkcjonowanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Chrzanowie.

 • Wymagane dokumenty

  Wnioski do pobrania

 • Formy płatności

  Obowiązujące formy wnoszenia opłat za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Chrzanowie.

 • Informacje dla niepełnosprawnych

  Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową - wydawaną osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz 1137) - oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową, uprawnieni są do bezpłatnego postoju wyłącznie na miejscach postojowych specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Kartę parkingową należy umieścić w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności z zewnątrz pojazdu.

 • Opłata dodatkowa

  Za postój pojazdu w SPP bez uiszczenia opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80 zł.